Jouw portfolio Inloggen

Alles kan met het e-portfolio

Wij zijn geen methode, maar een gereedschap. Onderwijs bestaat uit meer dan gewoon theorie overdragen. Daarom kun je met Simulise jouw methodes gericht inzetten. Van LOB tot het ontwikkelen van vaardigheden en van Tweetalig onderwijs tot het plusdocument. Hoe dat zich vormt?

Loopbaanorientatie

Simulise laat leerlingen vaardigheden ontwikkelen en aantonen. Ook de vaardigheden die nodig zijn voor een goede loopbaanoriëntatie. Door LOB vaardigheden te combineren met bijvoorbeeld brede vaardigheden ontstaat een compleet beeld van de leerling. Meegeleverde Rubrics, waaronder de vijf Loopbaanvaardigheden van Dr. Marinka Kuijpers, worden ingezet. De vaardigheden die daaruit komen worden samengevoegd in een overzichtelijk competentiediagram van alle LOB vaardigheden. 

Naast de rubrics bevat Simulise +30 LOB gerichte opdrachten. Deze kan je aanpassen naar jouw les wensen.

Lees verder..

Formatieve evaluatie

Hoe compleet pas jij feedback toe in de les? Met Simulise reflecteert de leerling eerst op zichzelf. Daarna wordt dat vergeleken met een reflectie van de docent en optioneel ook die van anderen. Zoals medeleerlingen, stagebegeleiders of ouders. Met de verschillende feedback, feed-forward en 360 graden feedback mogelijkheden is het beeld voor de leerling compleet.

Lees verder..
Formatief evalueren in Simulise

Burgerschap

Het opnemen van burgerschap in een portfolio is een uitstekende manier om betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties te demonstreren.
Leerlingen kunnen reflecteren op hoe betrokkenheid bij burgerschap heeft bijgedragen aan persoonlijke groei en ontwikkeling.

Burgerschap in Simulise benadrukt niet alleen de activiteiten, maar ook de waarden en de impact van bijdragen aan de samenleving. Het biedt een holistisch beeld van de leerling en zal relevant zijn voor educatieve, professionele of persoonlijke doeleinden.

Lees verder..
Burgerschap in Simulise

Ouderbetrokkenheid

Simulise geeft ouders direct inzicht in de concrete leerprestaties van hun kinderen. Door specifieke projecten, opdrachten en ontwikkelde vaardigheden in de loop van de tijd te documenteren, ontstaat er een transparant beeld van wat er in de klas wordt behandeld en hoe hun kinderen presteren.

Lees verder..

Competentiegericht onderwijs

Weten jouw leerlingen al wat ze later willen worden? Veel jongeren weten dat niet. 

Simulise ondersteunt competentiegericht onderwijs. Je reflecteert op competenties via rubrics.
Resultaten daarvan komen in een overzichtelijk diagram. Het in praktijk brengen van competentiegericht onderwijs met een e-portfolio levert nieuwe inzichten op. Wat zijn mijn kwaliteiten, vaardigheden en talenten? Zo leert een leerling écht wat de mogelijkheden zijn.

Lees verder..

Tweetalig onderwijs

Elke TTO school in Nederland is verplicht om de ontwikkeling van leerlingen, op het gebied van taal en internationalisering, te borgen doormiddel van een portfolio.

Simulise biedt een portfolio voor leerlingen waarin al deze bewijsstukken, die nodig zijn voor tweetalig onderwijs, overzichtelijk kunnen worden bewaard. Het portfolio biedt alle rubrics en competenties voor tweetalig onderwijs en laat in overzichtelijke diagrammen de voortgang van leerlingen zien.

Lees verder..

Leerdoelen

Leerdoelen spelen een cruciale rol bij het inbedden van betekenis en richting in het portfolio. Ze helpen niet alleen bij het structureren van de inhoud, maar stellen leerlingen ook in staat om een samenhangend verhaal te vertellen over hun leerproces en prestaties.

Simulise biedt een gestructureerde verzameling documenten, bewijsstukken en reflecties die de ontwikkeling en prestaties van een leerling over een bepaalde periode weerspiegelen.

Lees verder..

Vaardigheden ontwikkelen

Het kan lastig zijn om alle unieke leerroutes van jouw leerlingen te monitoren Laat staan er op in te spelen. Toch is het van groot belang iedere leerling passend onderwijs te bieden. Vaardigheden ontwikkelen staat daarbij centraal.

Simulise komt met een basispakket aan vaardigheden en rubrics die de school naar eigen inzicht kan aanpassen. Zo kan elke leerling zijn eigen leerroute volgen.

Per route kun je verschillende uitgebreide voorwaarden instellen waar, bijvoorbeeld, een werkstuk aan moet voldoen. Simulise monitort de voortgang van een leerling daarbij nauwkeurig.

Lees verder..

Culturele en kunstzinnige vorming

Culturele en Kunstzinnige vorming (CKV) krijgt door het digitaal portfolio van Simulise een extra dimensie. Leerlingen kunnen eenvoudig alle kunstvormen opnemen in het e-portfolio en hun werk delen met anderen, binnen én buiten de school.

Lees verder..

Talentenontwikkeling

Elke leerling heeft talenten. Maar hoe ga je daar mee om, ontwikkel je die en leg je ze vast? 

Je kan bij ons de talentontwikkeling van individuele leerlingen bijhouden. Door het gebruik van en de inzage in een e-portfolio. Met de handige arrangeertool van Simulise kun je opdrachten of eindtermen inrichten voor specifieke groepen of individuele leerlingen. Zo kan elke gebruiker van het e-portfolio zijn eigen leerroute volgen.

Lees verder..

Dé basis voor het Plusdocument

Veel scholen hebben grote interesse om de bredere ontwikkeling van hun leerlingen zichtbaar te maken. Dit gebeurt dan via een plusdocument. Het e-portfolio van Simulise is in principe één groot plusdocument. Leerlingen mogen het hun leven lang gebruiken.

Lees verder..

Executieve functies

Het opbouwen van een portfolio vereist dat leerlingen nadenken over hun leerproces, beslissingen nemen over welk werk ze willen opnemen en waarom, en hun groei analyseren. Dit stimuleert de executieve functies.

Executive functies zijn cognitieve vaardigheden die de controle en organisatie van gedachten en acties reguleren. Ze zijn essentieel voor het plannen, organiseren, prioriteren, volhouden van aandacht en het reguleren van emoties.

Lees verder..