Jouw portfolio Inloggen

Competentiegericht onderwijs met Simulise

Competentiegericht onderwijs (CGO) richt zich op het ontwikkelen van competenties die studenten nodig hebben in hun toekomstige beroep. In plaats van alleen kennisoverdracht te benadrukken, heeft competentiegericht onderwijs ook aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden, attitudes en inzichten die relevant zijn voor de praktijk.

Studentgericht

Het onderwijsproces is afgestemd op de individuele behoeften en capaciteiten van de student. Studenten hebben meer zeggenschap over hun leerproces. Dat kan hun betrokkenheid en motivatie vergroten.

Competentiegericht onderwijs is sterk gericht op de praktijk. Studenten worden blootgesteld aan authentieke situaties en problemen die ze in hun toekomstige beroep zouden kunnen tegenkomen. Dit maakt het leren direct toepasbaar. Het zorgt voor een naadloze overgang van de onderwijsomgeving naar de arbeidsmarkt.

Ontwikkeling van diverse competenties

Competentiegericht onderwijs richt zich niet alleen op academische vaardigheden, maar ook op het ontwikkelen van sociale, communicatieve en praktische vaardigheden.

Hierbij horen ook zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken en communicatie.

Het moedigt interdisciplinaire benaderingen aan. Het stimuleert studenten om kennis en vaardigheden uit verschillende vakgebieden te integreren en toe te passen op complexe problemen.

Vaardigheden

Portfolio-gebaseerde beoordeling

In plaats van traditionele examens kunnen studenten worden beoordeeld op basis van een portfolio in Simulise dat hun verzamelde bewijs van competenties bevat. Dit kan variƫren van projecten en opdrachten tot reflecties en evaluaties.

Het ontwikkelen van competenties stopt niet na het behalen van een diploma. Competentiegericht onderwijs bevordert een levenslange leerhouding, waarbij studenten worden aangemoedigd om voortdurend nieuwe vaardigheden en kennis op te doen gedurende hun hele loopbaan.

Daarom blijft Simulise beschikbaar voor de student na het afstuderen.

Competentiegericht onderwijs met Simulise

Simulise biedt een onbeperkt portfolio waar studenten zelf de regie hebben. Met de combinatie van werkstukken en daaraan verbonden competenties biedt Simulise een totaalbeeld van de student. Zowel als het gaat om verworven competenties als de doelen om competenties te ontwikkelen.

competenties diagram
competentiediagram van Simulise