Jouw portfolio Inloggen

Onze laatste
Releases

Simulise vernieuwt en verbetert constant. We luisteren goed naar scholen en gebruikers en brengen minimaal 2 maal per jaar een grote release uit. Onderstaand geven we je een overzicht van de laatste uitbreidingen en vernieuwingen die we aan Simulise hebben toegevoegd.

Wat we nog meer in de planning hebben vind je in onze Roadmap.

Kwartaal 1 2024

Turnitin Plagiaat controle in Simulise!

Gereleased in februari 2024
Plagiaat controle deden we voorheen met Urkund. Omdat Urkund is overgenomen door Turnitin wordt Urkund uitgefaseerd.
Daarom is er nu een integratie met Turnitin. Met de plagiaatcontrole van Turnitin zorg je ervoor dat bestanden die een gebruiker inlevert bij opdrachten direct gecontroleerd worden op plagiaat. De resultaten van die controle zetten we direct onder het ingeleverde werk!

Kleine maar fijne aanpassingen

Gereleased in januari 2024
– Ingevulde paginasjablonen kunnen nu ook in één keer worden geëxporteerd als PDF door auteurs.
– Je kunt nu zien wanneer de laatste synchronisatie van gebruikers met UWLR is geweest in de beheermodule.
– De niveaus van rubrics kunnen worden omgekeerd, nu ook voor bestaande rubrics.
– De uitnodiging voor een reflectie stond standaard op afwijzen. Raar! Hebben dus maar gewijzigd!
– De werkstukken die ingeleverd worden bij een opdracht komen nu altijd ook in het portfolio te staan. En niet meer alleen maar bij de opdracht.
– We hebben de beschrijvingen van de Privacy settings in het portfolio verduidelijkt.

Startdatum voor opdrachten toegevoegd

Gereleased in januari 2024
Een veelgevraagde toevoeging is deze startdatum bij opdrachten. Dit zorgt ervoor dat je opdrachten alvast kunt klaarzetten voor groepen of leerlingen/studenten. De opdracht verschijnt dan vanaf de startdatum pas in het overzicht van de student.

>> Lees hier hoe dit werkt

Een link-blok is toegevoegd aan het paginasjabloon

Gereleased in januari 2024
Paginasjablonen worden heel veel gebruikt en wij breiden de mogelijkheden hiervan constant uit. Nu kan in een sjabloon ook een link naar een website worden gevraagd.

Kwartaal 4 2023

Groepenoverzicht scrolbaar

Gereleased in december 2023
Een puntje dat we te lang hebben laten liggen maar er nu toch is, is het scrollen in het Opdrachtoverzicht bij groepen. We zetten voortaan de studentnamen en de opdrachtnamen vast zodat je altijd zicht houdt op wat je aan het doen bent.

Vue 3

Gereleased in december 2023
Voor het gewone gebruik waarschijnlijk minder interessant maar voor ons wel belangrijk; we hebben ge-upgrade naar Vue 3. Dit is de laatste versie van Vue. Vue regelt alles wat je aan de voorkant van Simulise ziet, de front-end dus. Hiermee zijn we weer klaar voor de (verre) toekomst en kunnen met de nieuwste technieken doorontwikkelen.

Kleine Bugs opgelost

Gereleased in december 2023
– Opdrachten: Bekijken als leerling moet ook bekijken als student kunnen zijn
– Opdrachten: In bewerkingsmodus zie ik geen ‘bekijk als leerling’ meer, maar wel bewerken.
– Opdrachten: Deadlines aanpassen in Safari is niet mogelijk
– Extensies toegevoegd: .pur, .fbx, .blend, .mb, .xd, .md, .unitypackage
– Analytics: Selectie leerlingen en groepen bij learning analytics samenvoegen
– Studenten koppelen aan opdrachten: Geen records gevonden
– Beoordelen: Afronden zonder beoordeling zorgt voor geen groei in competentiediagram

Downloaden van inleverstukken

Gereleased in november 2023
Inleverstukken van een opdracht kunnen nu in Bulk, voor een hele klas in 1 keer, worden gedownload om ze snel en effectief te kunnen nakijken op je eigen laptop. Je kunt uitgebreid kiezen welke stukken moeten worden gedownload. Vanaf het groepsoverzicht, vanaf de opdrachtlijst en vanaf het beoordeelscherm is deze optie toegevoegd.

Bronnen bewerken als studenten al zijn gestart

Gereleased in november 2023
Bronnen of bijlagen bij een opdracht kunnen aanpassen was niet mogelijk als er al een student was gestart met de opdracht. We hebben dit aangepast, het mag voortaan wel. Houd er erg in dat studenten die de opdracht al hebben gedaan deze nieuwe bijlagen dus niet zullen zien.

Feedback vragen aan iedereen

Gereleased in november 2023
Eerder kon je alleen mensen uit je eigen klas uitnodigen voor feedback. Nu mag je voortaan alle anderen binnen je school uitnodigen voor feedback. Er is geen limiet meer dus. Natuurlijk kunnen studenten ook alle docenten en eigen ouders en eigen stagebegeleiders uitnodigen voor feedback.

>> Lees hier hoe de feedback uitnodiging werkt

Kwartaal 3 2023

Paginasjablonen aangepast

Gereleased in augustus 2023
De paginasjablonen is een veelgebruikte toepassing in Simulise. We zijn dan ook constant bezig dit verder te verbeteren en uit te breiden. Vanaf nu kunnen alle docenten paginasjablonen zien en hebben we het uiterlijk van sjablonen wat intuïtiever gemaakt. Ook kun je nu sjablonen koppelen aan locaties of opleidingen.

>> Lees hier hoe sjablonen werken

Volledig nieuwe rubric-editor!

Gereleased in augustus 2023
De rubric-editor is volledig vernieuwd. Hij is meer intuïtief geworden en biedt veel meer mogelijkheden. Zo kun je nu voorgedefinieerde sjablonen voor Stoplicht of Onvoldoende, Voldoende, Goed kiezen. Of eindelijk de veelgevraagde Single-Point-Rubric gebruiken.
Natuurlijk kun je ook nog zelf rubrics ontwerpen. Met nu tot 6 niveaus. En met afbeeldingen in de cellen. Of tekst. Of lege cellen gebruiken.
En de labels kun je nu zelf aanpassen. Dus niet meer verplicht Goud, Zilver, Brons.

Wat het helemaal afmaakt is dat je per niveau een weging kunt meegeven. Dus je bepaalt zelf of een niveau zwaar weegt. Dat kan ook per criteria, sommige criteria wegen nu eenmaal zwaarder dan andere.
En tot slot kun je de volgorde van de niveaus aanpassen. Van hoog naar laag of andersom.

>> Lees hier hoe de rubric editor werkt

Opdrachten beoordelen vanuit het groepenoverzicht

Gereleased in augustus 2023
Omdat beoordelen altijd al veel werk is proberen we dat zo makkelijk mogelijk te maken. Zo kun je bijvoorbeeld al langer ‘in bulk’ nakijken. Vanaf heden kun je direct vanaf het klassenoverzicht de opdrachten beoordelen. Dat scheelt tijd en maakt alles overzichtelijker.

>> Lees hier hoe dit werkt

Bestand en spraak toevoegen als feedback

Gereleased in augustus 2023
Waarom nog alleen maar schrijven als je feedback geeft. Het kan nu ook met een spraakbericht of een leuke afbeelding of een sticker. Soms is dit gewoon net even makkelijker dan uittypen wat je wil zeggen.

>> Lees hier hoe spraak bij feedback werkt

Minimum en maximum aantal woorden in blogs verplichten

Gereleased in augustus 2023
Bij een inlevertype Blog of Tekst kun je nu in een opdracht opgeven hoeveel woorden er maximaal of minimaal moeten worden geschreven. En zonder hieraan te voldoen kan de blog niet worden ingeleverd.

Handig als je een goede tekst verwacht van de studenten.

Exporteren van gebruikers op basis van jouw filters

Gereleased in augustus 2023
Als je een export wilt maken van de ingelezen gebruikers van Simulise is dat vanaf nu mogelijk.

>> Lees hier hoe exporteren werkt

Nodig iedereen van je school uit voor een reflectie!

Gereleased in augustus 2023
Je kunt nu iedereen die op je school werkt met Simulise uitnodigen voor een reflectie. Voorheen kom je alleen mensen uit je eigen klassen uitnodigen maar dat hebben we dus nu uitgebreid.

Competentiediagrammen exporteren

Gereleased in augustus 2023
Om snel een overzicht te hebben en eventueel uit te printen kunnen nu alle docenten die diagrammen mogen maken deze ook exporteren. Een veelgevraagde functie vanuit scholen die actief zijn met vaardigheden- of competentie-ontwikkeling.

>> Lees hier hoe dit werkt

Maak veelgebruikte groepen favoriet

Gereleased in augustus 2023
Soms heb je als docent, maar misschien ook als student erg veel groepen waarin je bent geplaatst. Dan is het fijn om veelgebruikte groepen als favoriet te kunnen instellen en deze apart te zien van de grote lijst van groepen. Dat kan nu! Zowel op je dashboard als in het groepenoverzicht zie je je favorieten dan apart staan. Dat geeft rust en een beter overzicht!

>> Lees hier hoe dit werkt

Kwartaal 2 2023

Simulise indelen met locaties of opleidingen

Gereleased in juni 2023
Met locaties of opleidingen kun je structuur aanbrengen in Simulise. Je kunt hiermee ondermeer opdrachten, rubrics of sjablonen toewijzen aan een opleiding. Hiermee zorg je ervoor dat docenten en studenten het overzicht houden en alleen zien wat voor hen is bestemd.

>> Lees hier hoe locaties werken

Structuur aanbrengen in het overzicht van de groepen

Gereleased in juni 2023
Als je gebruik maakt van UWLR (Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten) dan haalt Simulise de leerling-, docent- en groepsgegevens uit je administratiesysteem. Deze structuur kan handig zijn voor Simulise, maar is dat niet altijd. Vanaf nu is het mogelijk dit aan te passen.

>> Lees hier hoe dit werkt

Pagina sjabloon inleveren bij opdracht

Gereleased in april 2023
Bij het aanmaken van een opdracht kan er bij Inleverstukken gekozen worden voor Pagina sjabloon.
Door te kiezen voor Pagina sjabloon is het mogelijk om een aangemaakte sjabloon uit te delen via een opdracht aan leerlingen of studenten. Daarbij kan er aangegeven worden of leerlingen/studenten het sjabloon kunnen bewerken nadat de opdracht is ingeleverd of niet.

>> Lees hier hoe dit werkt

Terug naar boven