Jouw portfolio Inloggen

Talentontwikkeling in het onderwijs

Individuele talentontwikkeling van studenten is een belangrijk onderwerp in het onderwijs.

Hoe zorgen we als opleiding voor een balans tussen talentontwikkeling en het doceren van het dagelijkse vakkenpakket?

Wat is talentontwikkeling?

Talentontwikkeling gaat over hoe je als school omgaat met het talent van de studenten als individu. Hoe bied je als school de ruimte om dit verder te ontwikkelen? Het bewustzijn van de talenten is voor studenten zelfs een must, voor het vinden van een passende baan of vervolgstudie. Ga inhoudelijk aan de slag met het digitaal portfolio van Simulise en volg de talentontwikkeling van alle leerlingen op de voet.

Hoe zet je als opleiding aan tot talentontwikkeling?

Als je je als opleiding graag serieus bezighoudt met talentontwikkeling, dan weet je dat dit onderwerp een proces voor de langere termijn is. Rome is niet in één dag gebouwd. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de beste voetballers, kunstenaars, websitebouwers en advocaten.

Een leerling/student zijn talent laten ontwikkelen duurt dus jaren. Om die reden beginnen veel van onze aangesloten scholen al met talentontwikkeling in het basisonderwijs. Wil je als school aan de slag gaan met talentontwikkeling van een leerling? Beantwoord dan samen de volgende vragen:

– Waar liggen zijn/haar talenten?
– Wat vindt je leerling het leukste op school of in de vrije tijd?
– Wat wil je leerling later worden?
– In welk vak blinkt je leerling uit?
– Wat doet hij/zij minder graag en waar is hij/zij minder goed in?

Als je dit als school regelmatig tijdens de schooltijd monitort, ontstaat er een persoonlijk profiel van elke leerling. Zowel ouders, docenten als de leerlingen zelf krijgen dan goed inzicht in de persoonlijke talentontwikkeling.

Studieloopbaanbegeleiding, talentontwikkeling

Simulise als kenniscentrum

Wij bieden scholen en opleidingen de mogelijkheid om de talentontwikkeling van individuele studenten bij te houden.

Dit doen wij door het gebruik van en de inzage in een digitaal portfolio. Elke leerling is anders en daarom biedt Simulise veel mogelijkheden om individuele opdrachten te verstrekken.

Met de handige arrangeertool van Simulise kun je opdrachten of eindtermen inrichten voor specifieke groepen of individuele studenten. Zo kan elke gebruiker van het digitaal portfolio zijn eigen leerroute volgen.

Met dit digitaal portfolio maken wij individuele ontwikkeling mogelijk.

Persoonlijke leerroute en opdrachten