Jouw portfolio Inloggen

Opdrachten

Docenten kunnen zelf opdrachten ontwikkelen in een geavanceerde arrangeertool. Deze kunnen worden gekoppeld aan rubrics, bijvoorbeeld voor de 21st Century Skills. Ze worden voorzien van voorwaarden en criteria. Ook kunnen ze onderdeel uitmaken van een vooraf gedefineerd lesplan of leerroute. Voor Loopbaanorientatie en Begeleiding (LOB) levert Simulise al vele opdrachten en rubrics mee.
Docenten houden de voortgang bij door middel van overzichten per groep of per leerling. Ingeleverde opdrachten kunnen ook op plagiaat worden gecontroleerd.

Persoonlijke leerroute en opdrachten

Zelf plannen in je portfolio

Plannen is één van de belangrijkste vaardigheden die elke student ook later in het leven nodig zal hebben. In Simulise kiest de student daarom zelf welke route hij neemt voor het ontwikkelen van zijn vaardigheden.

De school zet opdrachten klaar of ontwikkelt deze samen met de student. De school kan voorwaarden stellen aan de opdrachten en een leerroute zo inrichten dat studenten zelf een planning moeten maken. Zo’n planning kan de school ook deels van de student overnemen.

lesplan voor opdrachten

Voorwaarden en eisen

Simulise komt met een handig basispakket aan vaardigheden en rubrics die de school naar eigen inzicht kan aanpassen. Bestaande eindtermen kun je instellen als leerdoelen in het portfolio, opdrachten binnen het huidige curriculum kun je koppelen aan de vaardigheden in Simulise. Met de handige arrangeertool van Simulise kun je opdrachten of eindtermen inrichten voor specifieke groepen of individuele studenten. Zo kan elke portfolio-gebruiker zijn eigen leerroute volgen.

Een leerling of student kan zelf zijn leerroute kiezen, maar natuurlijk wel binnen de door school gestelde kaders. Per opdracht kan de school daarom allerlei voorwaarden toevoegen.

Voorwaarden bepalen bijvoorbeeld wanneer er met opdrachten kan worden gestart, wat de uiterste inleverdatum is of waaraan een werkstuk precies moet voldoen. Zelfs de omvang en ook de wijze van samenwerking kunnen vooraf worden opgegeven.

opdrachten

Opdrachten op plagiaat controleren

Door het gemak waarmee stukken vanaf het internet kunnen worden ‘hergebruikt’ is het voor sommige stukken noodzakelijk om deze op plagiaat te kunnen controleren. Simulise heeft hiervoor het plagiaatcontrolesysteem van Turnitin volledig geintegreerd in haar portfolio. Turnitin scant bijna alle soorten bestanden, inclusief de blogs in Simulise, op plagiaat en rapporteert de ‘hergebruikte’ delen, inclusief bronvermelding, aan de docent.

Plagiaat opdrachten