Jouw portfolio Inloggen

Programmatisch toetsen in Simulise

Programmatisch toetsen in Simulise biedt een totaaloverzicht van datapunten, low stake en high stake. De student krijgt vrijheid om zelf het portfolio op te bouwen, te reflecteren en feedback te krijgen op de gewenste beroepscompetenties.
Naast de verschillende voordelen die het biedt, past het ook goed bij de holistische benadering van het beoordeel proces. Hoe? Hieronder hebben we wat redenen voor je uitgeschreven.

Langdurige evaluatie

Programmatisch toetsen richt zich op de langdurige ontwikkeling van studenten. Wij stellen studenten in staat om groei en vooruitgang over langere periodes vast te leggen. Dit helpt bij het meten van de leeruitkomsten, maar ook bij het begrijpen van de ontwikkeling van vaardigheden en kennis.


Simulise bevat authentiek bewijs, zoals projecten, papers, presentaties en andere beroepsproducten. Hierdoor kunnen docenten beoordelingen maken die beter overeenkomen met echte situaties in plaats van alleen theoretische kennis te testen

Holistische benadering

Voor programmatisch toetsen bieden we een holistisch beeld van de prestaties van studenten. Naast gestandaardiseerde toetsen, heeft de docent met Simulise toegang tot een grote variantie van werk, projecten en reflecties. Je krijgt een dieper inzicht in de vaardigheden en competenties van een student.

Veelgestelde vragen

Datapunten zijn leeruitkomsten zoals werkstukken, toetsen, stageverslagen of lesmomenten op basis waarvan studenten reflecteren en feedback verzamelen. Feedback wordt opgehaald bij stagebegeleiders, coaches, peers of docenten. Datapunten geven antwoord op de vraag “Waar sta ik nu” en “Waar moet ik heen en hoe kom ik daar”.
Een enkel datapunt is een momentopname en biedt daarmee onvoldoende betrouwbaarheid voor een beslissing.

Low stake (feedback) is een momentopname. Het geeft een beeld van de voortgang en stand van de student.
High stake (beoordeling) is een beslissing. Dit bepaald of iemand door mag, gezakt of geslaagd is. EC’s zijn gekoppeld aan deze high stake beoordeling.

Een holistisch beeld betekent een compleet beeld van de student. Niet alleen wat uit een toets voorkomt maar ook de persoonlijke kenmerken van de student spelen mee. Holistisch is een breed, allesomvattend beeld van de student. Door veel datapunten met elkaar te combineren wordt het beeld verbreed. Echter docenten hebben ook hun eigen beeld van de student en ook dit wordt meegewogen bij een holistische benadering.

Beroepsproducten zijn diensten of producten die een (aankomend) professional moet kunnen leveren in de uitoefening van zijn beroep .

Er zijn verschillende typen beroepsproducten zoals: Analyse, Advies, Ontwerp, Fabricaat en Handeling. (Losse, 2016)
Met behulp van beroepsproducten kunnen studenten aantonen dat ze de leeruitkomsten hebben behaald.

Formatieve evaluatie

Een portfolio opgebouwd voor programmatisch toetsen is dynamisch. Het kan voortdurend worden bijgewerkt. Dit maakt formatieve evaluatie mogelijk, waarbij studenten regelmatig feedback ontvangen en de mogelijkheid hebben om hun werk te verbeteren gedurende het leerproces.

Het opbouwen van een portfolio vereist zelfreflectie. Studenten moeten nadenken over hun eigen werk, doelen stellen en bewijs leveren van hun prestaties. Dit stimuleert zelfregulering en eigenaarschap van het leerproces.

Beoordelingsmethoden

Simulise bevat verschillende soorten bewijs, waaronder schriftelijk werk, projecten, presentaties, reflecties en zelfs multimediale elementen. Deze zogenaamde datapunten geven een beeld van de ontwikkeling van studenten. Hierdoor kunnen docenten een breed scala aan vaardigheden en competenties evalueren.

Door naar een portfolio te kijken, krijg je een dieper inzicht in het leergedrag van studenten. Je ziet niet alleen wat studenten hebben gedaan, maar ook hoe ze hebben geleerd, welke strategie├źn ze hebben toegepast en hoe ze zichzelf verbeteren.
Deze low-stake beelden leiden tot een eindoordeel (high-stake) door bijvoorbeeld het inleveren van een portfolio ter beoordeling.

scherm

Beroepsmatige ontwikkeling

Voor studenten in beroepsgerichte opleidingen biedt Simulise een waardevol hulpmiddel om hun professionele ontwikkeling te volgen en te presenteren. Dit kan nuttig zijn bij sollicitaties en loopbaanontwikkeling.

Ook kan het worden gebruikt om belanghebbenden, zoals ouders en werkgevers, inzicht te geven in de prestaties en ontwikkeling van studenten. Dit bevordert transparantie en communicatie over het leren van de student.

Programmatisch toetsen in Simulise

Kortom, het gebruik van Simulise bij programmatisch toetsen gaat verder dan traditionele beoordelingsmethoden. Het biedt een meer complete en contextuele weergave van het leerproces en de prestaties van studenten. Daarom is waardoor een waardevol instrument in het kader van een geïntegreerd beoordelingssysteem.