Jouw portfolio Inloggen

Rubrics in Simulise

Op dit moment bieden we al verschillende rubrics aan. Deze zijn echter ook door school zelf samen te stellen.
 
Rubrics kunnen eenvoudig zelf worden ingericht én voorzien van badges of niveaus. Vervolgens kun je ze koppelen aan opdrachten of eindtermen. Bij toekenning kunnen ze ook gekoppeld worden aan items in het portfolio.
 
Door het gebruiken van rubrics krijg je een totaaloverzicht van getoonde vaardigheden. Deze wordt in een spinnenwebdiagram weergeven.
 
Zo krijgt het ontwikkelen van competenties en vaardigheden een meer prominente rol in het onderwijs. Wij ondersteunen studenten bij dit proces en bieden jou daarbij meer inzicht.

Eigen rubrics

Rubrics kunnen centraal worden beheerd en door docenten in opdrachten worden gebruikt. De ingevulde rubrics resulteren in een overzicht van behaalde en ontwikkelde vaardigheden, in de vorm van badges.

De meest bekende set van brede vaardigheden worden als rubrics in Simulise meegeleverd. Deze kun je combineren met opdrachten. Daardoor is reflecteren op deze vaardigheden mogelijk gemaakt. Echter kun je als school alle zelf ontwikkelde rubrics ook in Simulise invoeren. Scholen bepalen zelf de criteria, niveaus en hoeveelheid.

Bovedien leveren wij ook de rubrics voor Loopbaanorientatie en begeleiding.  Daar horen natuurlijk ook verschillende LOB opdrachten bij.

Zelf rubrics opstellen? Daarvoor bieden wij professionele ondersteuning.

Reflectie door middel van rubrics

Elke student werkt opdrachten uit in het eigen digitaal portfolio. Binnen opdrachten kan worden samengewerkt, bijvoorbeeld in de tijdslijn.

Bij het afronden van een opdracht zijn er vele mogelijkheden voor reflectie. Je studenten reflecteren door middel van de rubrics op eigen werk, maar kunnen ook anderen uitnodigen dit te doen.

Door de rubrics criteria te doorlopen en te bepalen wat hun niveau is, wordt de eerste stap van beoordeling gezet. Door aan te geven waarom ze die keuzes hebben gemaakt, vindt reflectie plaats.

Normaal doen zowel de student als de docent dit. Wil je 360 graden feedback in je onderwijs? Dan kun je ook verschillende derden de reflectie laten invullen.

Competentiediagrammen

De beoordeling en reflectie binnen Simulise wordt gedaan op vaardigheden of competenties. Het totaalbeeld van de ontwikkeling wordt met competentiediagrammen weergegeven.

Deze zelf te maken diagrammen worden gevoed vanuit alle verschillende beoordelingen en reflecties die studenten bij het uitvoeren van opdrachten en werkstukken hebben verkregen.

Een competentiediagram geeft de ontwikkeling van de student weer. Door het behoud van data, kan dat over alle jaren dat de student deze competenties ontwikkelt.

competentiediagram van Simulise