Jouw portfolio Inloggen

Simulise in het Hoger onderwijs

Het Simulise e-portfolio biedt het Hoger onderwijs een krachtig instrument voor zowel studenten als docenten. Het legt de nadruk op reflectie, individuele groei en de demonstratie van verworven vaardigheden en competenties. Het ondersteunt een holistische benadering van leren en evaluatie.

Simulise e-portfolio biedt een tastbaar bewijs van de competenties en vaardigheden die een student heeft verworven tijdens zijn studie.

Het proces van zelfevaluatie helpt studenten dieper inzicht te krijgen in hun sterke punten, zwakke punten en groeipotentieel..

Toepassingen voor het Hoger onderwijs

mbo
Programmatisch toetsen

Het gebruik van Simulise bij programmatisch toetsen biedt verschillende voordelen en past goed bij de holistische benadering van het beoordelingsproces.

Studieloopbaan
begeleiding

Het integreren van Simulise in studieloopbaanbegeleiding biedt een gestructureerde manier om studenten te begeleiden bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun studie en loopbaan.

Bewijs van competenties

Simulise kan fungeren als een verzamelplaats voor bewijsstukken van verworven competenties. Dit kan variëren van certificaten en beoordelingen tot projecten en praktijkvoorbeelden, waardoor studenten een tastbaar bewijs hebben van hun bekwaamheid.

mbo
Beroepscompetenties

Studenten kunnen via Simulise hun beroepscompetenties op een gestructureerde manier demonstreren. Dit kan variëren van technische vaardigheden tot communicatieve en samenwerkingsvaardigheden.

Reflecties

Simulise stelt studenten in staat om hun professionele ontwikkeling te documenteren en te reflecteren op hun groei gedurende de opleiding. Ze kunnen hun prestaties in projecten, stages en andere leerervaringen bespreken en analyseren.

Coaching

Het opbouwen van een portfolio gaat vaak gepaard met regelmatige gesprekken en feedbacksessies met docenten. Dit bevordert een actieve begeleiding, waarbij studenten ondersteuning ontvangen om hun prestaties te verbeteren.

Functionaliteiten

E-portfolio

Met Simulise willen we het beeld van de student compleet maken. Naast de kennis die studenten vergaren zijn ook de ontwikkeling van competenties belangrijk. Dat leggen we vast in het portfolio.

competenties
Competenties

Als school bepaal je zelf welke (beroeps)competenties belangrijk zijn. Simulise ondersteunt dat met formatief evalueren. Via rubrics reflecteer je op het huidige niveau. Alles vormt zich in een overzichtelijk competentiediagram.

pagina
Formulieren

Met formulieren kan je opdrachten verstrekken of gestructureerd input krijgen. Formulieren zijn door de opleiding zelf samen te stellen en uit te geven. Deze worden direct in het portfolio geplaatst.

Learning analytics

Wij geven jou het overzicht dat je zoekt. In onze analyses kan je per groep of per student sorteren. Je krijgt vervolgens een overzicht van alle behaalde rubrics. Daar ontdek je gemakkelijk gemiddelden, groei en groeipunten.

rubrics
Rubrics

Standaard worden rubrics meegeleverd. Je kan ze direct gebruiken of aanpassen naar wens. Wil je zelf rubrics opstellen? Daarvoor bieden wij een uitgebreide editor.

community
Community

Er zijn verschillende mogelijkheden om feedback of commentaar te verzamelen in Simulise. De community is een goed voorbeeld van aansluiting op de belevingswereld van studenten. Het biedt alle mogelijkheden om werk te delen met anderen binnen en buiten de school.

plagiaat
Plagiaatcontrole

Alle door studenten ingeleverde stukken kunnen op plagiaat worden gecontroleerd. Hiervoor is er een integratie met de plagiaatcontrole software van Turnitin.

Verwerkersovereenkomst in Hoger onderwijs

Simulise verwerkt privacygevoelige of persoonlijk informatie.
Wij respecteren de privacy van bezoekers en gebruikers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze verwerkingen vinden plaats in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving stelt.
Lees ook onze privacy verklaring.

Simulise gebruikt de verwerkersovereenkomst die is opgesteld op basis van de voorwaarden die zijn overeengekomen in het Juridisch Normenkader van SURF: www.surf.nl

ISO 27001

Per voorjaar 2024 willen we onze ISO 27001

Certificering rond hebben. Het behalen van ISO 27001-certificering toont aan dat Simulise zich serieus bezighoudt met informatiebeveiliging. Dit zal het vertrouwen van scholen, partners en andere belanghebbenden verhogen in de manier waarop we met gevoelige informatie omgaan.

E-Portfolio-NEN2035

E-Portfolio NL is een Nederlandse specificering van een Europese afspraak over de onderdelen van e-portfolio’s. Deze afspraak uit 2014 zorgt ervoor dat de gebruikers hun gegevens kunnen uitwisselen met andere organisaties.

Integratie

Simulise biedt onder meer integratie met SURFconext voor Single Sign On met het account van de school. Elke gebruiker met een account van school kan dan inloggen op Simulise of hoeft niet meer in te loggen als men al ingelogd is.