meisje
Jouw portfolio Inloggen

Alle functionaliteiten van Simulise

Met Simulise kun je meer dan je denkt. Het uitgangspunt is altijd het levenslang portfolio. Maar om dat goed te vullen en te onderhouden zijn vele interessante opties toegevoegd.

Digitaal Portfolio

Simulise maakt het beeld van je studenten compleet. We leggen alles vast in het portfolio. Niet alleen de kennis die ze vergaren, maar ook de net zo belangrijke ontwikkeling van competenties.

opdrachten
Opdrachten

Alle opdrachten op één plek, in Simulise. Als docent kun je opdrachten klaar zetten. De vorm waarin een opdracht staat is variabel. Bijvoorbeeld in de vorm van een tekst, video, PDF of gecombineerd.

competenties
Competenties

Als school bepaal je natuurlijk zelf welke competenties belangrijk zijn. Simulise ondersteunt dat met formatief evalueren. Via rubrics reflecteer je op het huidige niveau. Wat is goed en hoe kunnen we dat tot een hoger niveau trekken? Alles vormt zich in een overzichtelijk competentiediagram.

rubrics
Rubrics

Standaard worden rubrics meegeleverd. Je kan ze direct gebruiken of aanpassen naar wens. Wil je zelf rubrics opstellen? Daarvoor bieden wij een uitgebreide editor.

community
Community

Er zijn verschillende mogelijkheden om feedback of commentaar te verzamelen. De timeline is een goed voorbeeld van aansluiting op de belevingswereld van studenten. Leren wordt zo (nog) leuker! Het biedt alle mogelijkheden om je werk te delen met anderen binnen de school.

pagina
Formulieren

Met formulieren kan je opdrachten verstrekken of gestructureerd input krijgen. Formulieren zijn door de opleiding zelf samen te stellen en uit te geven. Deze worden direct in het portfolio geplaatst.

lesplan voor opdrachten
Lesplannen

In het lesplan kunnen studenten zien wat er verwacht wordt. Een lesplan kan op groepsniveau, maar ook op individueel niveau. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat leerlingen zelf mogen kiezen welke 3 van de 6 opdrachten zij uitvoeren.

portfolio
Showcases

Naast het werk in het portfolio kunnen studenten zich ook naar buiten toe presenteren. Er kunnen ongelimiteerd showcases worden gemaakt en gedeeld met externen.

Learning analytics

Wij geven jou het overzicht dat je zoekt. In onze analyses kan je per groep of per student sorteren. Je krijgt vervolgens een overzicht van alle behaalde rubrics. Daar ontdek je gemakkelijk gemiddelden, groei en groeipunten.

plagiaat
Plagiaatcontrole

Alle door studenten ingeleverde stukken kunnen op plagiaat worden gecontroleerd. Hiervoor is er een integratie met de plagiaatcontrole software van Turnitin.

Badges in Simulise
Badges

Simulise geeft geen cijfers, maar werkt wel met Badges. Badges zijn door de school in elke vorm toe te kennen aan opdrachten en ingeleverd werk.

Plusdocument in Simulise
Plusdocument

Het portfolio van Simulise biedt vele mogelijkheden om een Plusdocument samen te stellen en uit te printen op een school-eigen lay-out.