Jouw portfolio Inloggen

Simulise voor het MBO

Met het e-portfolio van Simulise krijgen studenten in het MBO inzicht in hun eigen kwaliteiten en talenten. Simulise biedt vele mogelijkheden om competenties en vaardigheden aan te tonen en Programmatisch toetsen volledig in te richten.


Met interactieve opdrachten en verschillende evaluatie-vormen krijgen studenten inzicht in hun sterke- en te ontwikkelen kanten. Ze kunnen hun e-portfolio levenslang blijven gebruiken zodat ze er ook na school profijt van hebben.

Toepassingen van Simulise in het MBO

Het gebruik van een e-portfolio in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) biedt verschillende voordelen voor zowel studenten als docenten. Hier zijn enkele redenen waarom het gebruik van een portfolio in het MBO zinvol kan zijn:

mbo
Programmatisch toetsen

Het gebruik van Simulise bij programmatisch toetsen biedt verschillende voordelen en past goed bij de holistische benadering van het beoordelingsproces.

Bewijs van competenties

Simulise kan fungeren als een verzamelplaats voor bewijsstukken van verworven competenties. Dit kan variëren van certificaten en beoordelingen tot projecten en praktijkvoorbeelden, waardoor studenten een tastbaar bewijs hebben van hun bekwaamheid.

Begeleiding en feedback

Het opbouwen van een portfolio gaat vaak gepaard met regelmatige gesprekken en feedbacksessies met docenten. Dit bevordert een actieve begeleiding, waarbij studenten ondersteuning ontvangen om hun prestaties te verbeteren.

Reflecties

Simulise stelt studenten in staat om hun professionele ontwikkeling te documenteren en te reflecteren op hun groei gedurende de opleiding. Ze kunnen hun prestaties in projecten, stages en andere leerervaringen bespreken en analyseren.

mbo
Beroepscompetenties

Studenten kunnen via Simulise hun beroepsvaardigheden op een gestructureerde manier demonstreren. Dit kan variëren van technische vaardigheden tot communicatieve en samenwerkingsvaardigheden.

toepassingen mbo
Beroepsgericht leren

In het MBO staat beroepsgericht leren centraal. Simulise biedt studenten de mogelijkheid om hun verworven vaardigheden, kennis en ervaringen in de context van hun specifieke beroepsopleiding te documenteren en presenteren.

Functionaliteiten

E-portfolio

In het portfolio maken we het beeld van de student compleet. Naast de kennis die studenten vergaren is ook de ontwikkeling van competenties belangrijk. Ook dat leggen we vast in het portfolio.

opdrachten
Opdrachten

Alle opdrachten op één plek, in Simulise. Als docent kun je opdrachten klaar zetten. De vorm waarin een opdracht staat is variabel. Bijvoorbeeld in de vorm van een tekst, video, PDF of gecombineerd.

competenties
Competenties

Als school bepaal je zelf welke (beroeps)competenties belangrijk zijn.
Via rubrics kan de student reflecteren. Alle reflecties worden verzameld in overzichtelijke competentiediagrammen.

pagina
Formulieren

Met formulieren kan je opdrachten verstrekken of gestructureerd input krijgen. Formulieren zijn door de opleiding zelf samen te stellen en uit te geven. Deze worden direct in het portfolio geplaatst.

Learning analytics

Wij geven jou het overzicht dat je zoekt. In onze analyses kan je per groep of per student sorteren. Je krijgt vervolgens een overzicht van alle behaalde rubrics. Daar ontdek je gemakkelijk gemiddelden, groei en groeipunten.

Badges in Simulise
Badges

Simulise geeft geen cijfers, maar werkt wel met Badges. Badges zijn door de school in elke vorm toe te kennen aan opdrachten en ingeleverd werk.

Privacy convenant / AVG

Simulise verwerkt privacygevoelige of persoonlijk informatie. Wij respecteren de privacy van gebruikers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt gegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze verwerkingen vinden plaats in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving stelt. Zie ook onze privacy verklaring.

Simulise gebruikt de verwerkersovereenkomst op basis van de voorwaarden die zijn overeengekomen in het privacy-convenant: www.privacyconvenant.nl.

ISO 27001

Per voorjaar 2024 willen we onze ISO 27001

Certificering rond hebben. Het behalen van ISO 27001-certificering toont aan dat Simulise zich serieus bezighoudt met informatiebeveiliging. Dit zal het vertrouwen van scholen, partners en andere belanghebbenden verhogen in de manier waarop we met gevoelige informatie omgaan.

E-Portfolio-NEN2035

E-Portfolio NL is een Nederlandse specificering van een Europese afspraak over de onderdelen van e-portfolio’s. Deze afspraak uit 2014 zorgt ervoor dat de gebruikers hun gegevens kunnen uitwisselen met andere organisaties.

Integratie

Simulise biedt onder meer integratie met SURFconext voor Single Sign On met het account van de school. Elke gebruiker met een account van school kan dan inloggen op Simulise of hoeft niet meer in te loggen als men al ingelogd is.