Jouw portfolio Inloggen

Badges & Microcredentials

In een tijdperk waarin de traditionele onderwijsmodellen voortdurend worden uitgedaagd en vernieuwd, bieden badges en microcredentials een frisse en flexibele benadering van leren en lesgeven.

Deze digitale bewijzen van vaardigheden en prestaties zijn niet alleen een innovatieve manier voor studenten om hun competenties te tonen, maar ook een hulpmiddel voor docenten om onderwijs meer gepersonaliseerd en relevant te maken.

Wat zijn het?

Badges in Simulise zijn digitale symbolen die aantonen dat een student een bepaalde vaardigheid of competentie heeft verworven. Deze kunnen online gedeeld worden en bieden een visueel bewijs van prestaties die relevant zijn voor werkgevers, onderwijsinstellingen en peers.

Microcredentials zijn korte, gerichte kwalificaties die specifieke vaardigheden of competenties aantonen. Ze zijn vaak gericht op beroepsspecifieke vaardigheden en kunnen worden gestapeld om een uitgebreider begrip of kwalificatie te vormen. Net als badges, zijn microcredentials een middel om leren te valideren en te delen met een breder publiek.

Badges en microcredentials

Hoe werken badges?

Het implementeren van badges en microcredentials in het onderwijsproces biedt zowel studenten als docenten tal van voordelen. Hier volgt een overzicht van hoe deze systemen in de praktijk werken.

Voor Studenten

Visualisatie van prestaties: Studenten kunnen hun leertraject en behaalde vaardigheden visueel in kaart brengen.
Flexibiliteit: Microcredentials bieden de mogelijkheid om in eigen tempo en volgens persoonlijke interessegebieden te leren.
Erkenning van informeel leren: Vaardigheden verworven buiten het traditionele onderwijs kunnen eveneens erkend en gecertificeerd worden.
Arbeidsmarkt: De badges en credentials vergroten de zichtbaarheid van specifieke vaardigheden bij potentiƫle werkgevers.

Voor Docenten

Personalisatie: Docenten kunnen de leerstof meer op de individuele student afstemmen, wat leidt tot een verhoogde betrokkenheid en motivatie.
Feedback: De badges bieden een middel voor directe feedback, waardoor studenten gestimuleerd worden om verder te leren en zichzelf te verbeteren.
Innovatie in lesgeven: Het gebruik van digitale tools voor badges en microcredentials moedigt docenten aan om vernieuwende onderwijsmethoden te verkennen.

Badges in Simulise

Badges en microcredentials vertegenwoordigen een behoorlijke verschuiving in hoe we denken over leren, presteren en certificeren. Voor docenten bieden ze een instrument om het onderwijs te personaliseren en aan te passen aan de behoeften van de moderne student.

In Simulise zijn badges de standaard beoordelingsinstrumenten. Ze zijn er in oneindig veel varianten en niveaus. In combinatie met de uitgebreide rubrics kun je in Simulise een flexibel beoordelingsinstrumentarium ontwikkelen.
Door badges te omarmen, kunnen docenten niet alleen de leerervaring van hun studenten verrijken maar ook bijdragen aan een leven lang leren en ontwikkelen.

badges