Jouw portfolio Inloggen

Inzicht in 21e eeuwse vaardigheden

Het Simulise portfolio biedt alle mogelijkheden om 21e eeuwse vaardigheden aan te tonen en de ontwikkeling te meten. Elke leerling ziet in het digitaal portfolio de eigen ontwikkeling terug met gebruikersvriendelijke competentiediagrammen.

Als school kun je naast de meegeleverde rubrics voor 21e eeuwse- of brede vaardigheden ook eigen rubrics toevoegen voor elke andere gewenste vaardigheid.
Ook voor Loopbaanoriëntatie & begeleiding (LOB) worden opdrachten, rubrics en competentiediagrammen standaard meegeleverd.

competentiediagram van Simulise
21st century skills
21e eeuwse vaardigheden standaard

Rubrics voor de 21e eeuwse vaardigheden zijn standaard in Simulise opgenomen. Dit betekent dat alle rubrics die zijn ontwikkeld in Simulise staan en kunnen worden gebruikt als eindterm of binnen opdrachten.

rubrics
Eigen vaardigheden en rubrics

Naast de rubrics van de 21e eeuwse vaardigheden kun je ook eigen vaardigheden in Simulise gebruiken. Bij elke vaardigheid kunnen criteria (rubrics) worden geplaatst met niveaus waarop deze zijn aangetoond.

Badges in Simulise
Badges en competentiediagrammen

Simulise gaat bij het vaststellen van het niveau van vaardigheden uit van badges. Je kunt badges halen bij het aantonen van een vaardigheid. Vaardigheden worden aangetoond in competentiediagrammen. Deze kan de school ook zelf inrichten.

Waarom Simulise

Het Simulise portfolio ondersteunt leerlingen bij het ontwikkelen van vaardigheden en biedt de docent inzicht in hoe de leerling zich ontwikkelt.

Leerlingen kunnen op een leuke en makkelijke manier hun eigen voortgang volgen maar ook feedback geven op elkaars werk. Leerlingen kiezen zelf welke vaardigheden ze extra willen oefenen. Standaard worden in Simulise de 21e eeuwse vaardigheden met bijbehorende rubrics meegeleverd.

Docenten hebben met de uitgebreide statistieken een volledig overzicht van de voortgang van de leerlingen. De 21e eeuwse vaardigheden worden zo op een natuurlijke manier in het lesprogramma opgenomen en ondersteunen het bestaande onderwijsprogramma.

21st century skills

Veelgestelde vragen

Het gaat om 11 vaardigheden: Kritisch denken, Creatief denken, Probleem oplossen, ICT-basisvaardigheden, Communiceren, Samenwerken, Sociale en culturele vaardigheden, Zelfregulering, Informatievaardigheden, Computational thinking en Mediawijsheid.

De 21st century skills zijn belangrijk omdat de wereld constant verandert. Het is aan ons om hierin mee te bewegen en onze kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst.

Door de digitalisering hebben we toegang gekregen tot een brede, nieuwe wereld: de digitale wereld. Deze wereld heeft haar eigen normen en waarden. Mediawijsheid is dan essentieel, immers je kunt niet alles dat op internet staat geloven. Daarbij gaat de ontwikkeling van technologie steeds sneller en dat maakt onze samenleving dynamischer en flexibeler. Met de 21st century skills worden leerlingen daar zo goed mogelijk op voorbereid.

Dat is best een lastige vraag. Wanneer heb je objectief gezien een 7,5 verdiend voor creativiteit, een 8 voor kritisch denken en een 6 voor probleemoplossend vermogen? Of nog lastiger: hoe weet je wanneer je het voor een specifieke baan of vervolgopleiding gewenste niveau van zelfsturend vermogen hebt bereikt?

Kijk aandachtig naar het gedrag van een leerling in verschillende situaties en je weet al erg veel. Geef geen cijfer, maar een indruk. In Simulise hebben we de vaardigheden beschreven in rubrics met niveaus. Op het hoogste niveau heeft een leerling dan bewezen dat hij ‘kan ontdekken wat verschillende stukken informatie met elkaar te maken hebben (verbanden vinden)’. Deze manier van toetsen biedt geen keihard cijfer, geen ultieme meetbaarheid. Maar het is wel een 21e eeuwse vaardigheid daarmee om te gaan.

Je kunt de rubrics voor alle 21e eeuwse vaardigheden downloaden op onze website en vrijblijvend en gratis gebruiken. Natuurlijk vind je deze rubrics ook in Simulise zelf.