Jouw portfolio Inloggen

Driehoeksgesprekken met Simulise

Een driehoeksgesprek in het onderwijs, waarbij de leerling, de ouder(s) en de docent betrokken zijn, heeft verschillende voordelen en doelstellingen. Het voorbereiden van een driehoeksgesprek met een portfolio kan zorgen voor een gestructureerde en informatieve uitwisseling tussen de leerling, de ouders en de docent.

Betrokkenheid van ouders

Driehoeksgesprekken bevorderen de betrokkenheid van ouders bij het onderwijsproces van hun kinderen. Ouders krijgen de kans om direct in contact te staan met de docenten en informatie uit te wisselen over de academische prestaties, gedrag en algemene ontwikkeling van hun kind.

Het betrekken van ouders bij driehoeksgesprekken benadrukt het belang van gedeelde verantwoordelijkheid. Het onderwijs is niet alleen de verantwoordelijkheid van de school, maar ook van de ouders. Samenwerking tussen ouders en docenten kan leiden tot een meer ondersteunende leeromgeving.

meisjes

Ontwikkeling van de leerling

Driehoeksgesprekken bieden de gelegenheid om te praten over de persoonlijke ontwikkeling van de leerling, zowel op schoolwerk als op sociaal-emotioneel gebied. Het stelt de docent in staat om zowel successen als zorgen te delen, en samen met ouders te kijken naar manieren om de leerling verder te ondersteunen.

Het biedt een gelegenheid om te bespreken of de individuele leerbehoeften van de leerling worden vervuld en of er aanpassingen nodig zijn. Dit kan leiden tot betere afstemming tussen de onderwijspraktijk op school en de ondersteuning thuis.

Kereltje

Voorbereiden met Simulise

Het goed voorbereiden van een driehoeksgesprek met Simulise kan zorgen voor een gestructureerde en informatieve uitwisseling tussen de leerling, de ouders en de docent.

Met vooraf gedefinieerde pagina-sjablonen help je de leerling het gesprek optimaal voor te bereiden. Dit kan hen helpen zich bewust te worden van hun eigen prestaties en doelen en hen voor te bereiden op het delen van hun ervaringen tijdens het gesprek.

Door middel van reflecties in Simulise ontstaat een beeld van de ontwikkeling en de te bespreken punten. Dit kan gaan over leermomenten, groei in vaardigheden en hoe bepaalde activiteiten hebben bijgedragen aan de algehele ontwikkeling.

tri