Jouw portfolio Inloggen

Lesplannen voor overzicht

Als docent ben je continu op zoek naar manieren om je lessen beter te structureren, te plannen en te evalueren. Simulise biedt lesplannen die niet alleen de administratieve last vermindert, maar ook de interactie en het leren in de klas verbetert.

Het maken van lesplannen in Simulise is eenvoudig en intuïtief. Je kunt heel eenvoudig opdrachten klaarzetten met een lesplan en jaarlijks hergebruiken.

lesplannen

Lesplannen in Simulise

Een lesplan in Simulise betekent dat verschillende opdrachten bij elkaar worden gebracht. De opdrachten kunnen dan op een door de docent bepaalde volgorde door de leerlingen gemaakt. 
Binnen een lesplan kun je werken met:

Opdrachten in een vaste volgorde: er kan niet eerder aan een volgende opdracht worden begonnen voordat de voorgaande is ingeleverd.

Keuze-opdrachten waarbij er een keuze is, maar er een verplicht aantal opdrachten moet worden gedaan.

Een combinatie van beide bovenstaande

Leerlingen kunnen aan meerdere lesplannen tegelijk werken.

lesplannen

Werken met een compleet pakket

Het belangrijkste voordeel is dat je geen losse opdrachten hoeft toe te kennen, maar gelijk een heel plan toekent inclusief de deadlines, indien die van toepassing zijn. Zeker voor LOB of een mentoraatprogramma kan dit handig zijn, zodat de mentor een kant-en-klaar pakket uitdeelt.

Daarnaast is het helder voor een leerling waaraan hij moet werken en krijgt hij de volgende opdracht pas op het moment dat dit nodig is. Binnen een lesplan kunnen altijd opdrachten worden toegevoegd, ook als leerlingen al aan het lesplan zijn begonnen.

Bij de inzet van een lesplan is er daarom iets minder vrijheid voor de leerling of de docent/mentor om af te wijken van het gekozen plan. 

lesplannen