Jouw portfolio Inloggen

Ouderbetrokkenheid in Simulise

Het gebruik van een portfolio in het onderwijs kan de ouderbetrokkenheid aanzienlijk vergroten. Hier zijn enkele manieren waarop het portfolio als een effectief middel kan dienen om ouders meer betrokken te maken bij het onderwijs van hun kinderen:

Leerprestaties transparant

Simulise geeft ouders direct inzicht in de concrete leerprestaties van hun kinderen. Door specifieke projecten, opdrachten en ontwikkelde vaardigheden in de loop van de tijd te documenteren, ontstaat er een transparant beeld van wat er in de klas wordt behandeld en hoe hun kinderen presteren.

beeldscherm

Gedeelde verantwoordelijkheid

Ouders voelen zich meer betrokken en verantwoordelijk voor het leerproces van hun kind wanneer ze actief betrokken zijn bij de voortgang.

Door toegang te hebben tot het portfolio, kunnen ouders samenwerken met leerkrachten en een ondersteunende rol spelen bij het bevorderen van het leren thuis.

leraar

Zichtbaarheid van persoonlijke groei

Een portfolio biedt ouders een gedetailleerde kijk op de persoonlijke groei van hun kinderen. Het gaat verder dan alleen cijfers en rapporten, waardoor ouders de ontwikkeling van vaardigheden, creativiteit en zelfreflectie gedurende het schooljaar kunnen waarnemen.

opstap

Begrip van leerdoelen en Curriculum

Het portfolio fungeert als een communicatiemiddel dat ouders helpt de leerdoelen en curriculumaspecten van hun kinderen beter te begrijpen. Dit zorgt voor een dieper inzicht in wat er in de klas gebeurt en bevordert een meer geïnformeerd partnerschap tussen ouders en leerkrachten.

Het delen van het portfolio stelt ze in staat inzicht te krijgen in eventuele leerbehoeften van hun kinderen. Dit faciliteert een nauwere samenwerking tussen ouders en leerkrachten om gerichte ondersteuning te bieden, waardoor het leren van het kind wordt aangepast aan individuele behoeften.

Gelegenheid voor feedback

Het portfolio biedt ouders een platform om gerichte feedback te geven op het werk van hun kinderen. Deze communicatie kan positieve bekrachtiging bevorderen en ouders betrekken bij de evaluatie van de sterke punten en ontwikkelingsgebieden van hun kind.

Het bekijken van het portfolio stimuleert waardevolle gesprekken tussen ouders en kinderen over wat er in de klas is geleerd. Dit bevordert een open communicatie en biedt ouders de kans om meer betrokken te zijn bij het dagelijkse leven en de ervaringen van hun kind op school.

meisjes

Feest van prestaties

Ouders kunnen het portfolio gebruiken om de prestaties van hun kinderen te vieren.

Het benadrukt successen en positieve momenten, wat ouders en kinderen aanmoedigt om gezamenlijk het leerproces te waarderen en te vieren.

toverstuk

Ouderbetrokkenheid in Simulise

Ouders kunnen in Simulise meekijken met hun kinderen.
De groei van competenties en vaardigheden wordt zichtbaar gemaakt in diagrammen.
Het portfolio kan worden gedeeld en verzoeken tot feedback worden door Simulise verstuurd. Ook kunnen ouders mede reflecteren op opdrachten. Ze zien daarnaast ook de voortgang van opdrachten.