Jouw portfolio Inloggen

Portfolio is dé basis voor het Plusdocument

Het portfolio is eigenlijk één groot Plusdocument. Omdat leerlingen het hun leven lang mogen blijven gebruiken kunnen ze ten allen tijde eigen selecties maken van wat ze willen delen met anderen. Echter ook als school wil je een selectie maken; datgeen dat je meegeeft bij afstuderen en waaruit blijkt wat leerlingen naast de standaard school activiteiten hebben gedaan. En hoe ze zich hebben ontwikkeld.

Simulise maakt dat makkelijk door de school een eigen Plusdocument te laten ontwerpen in het portfolio van de leerling. Dit document kan worden ingevuld door zowel school als de leerling en kan direct worden geprint op een sjabloon van de school.

Het Plusdocument wordt hiermee een stuk veelzijdiger en veel eenvoudiger te maken voor scholen.

Waar gebruik je het voor?

Het plusdocument kan informatie bevatten over de persoonlijke ontwikkeling van een leerling, inclusief vaardigheden zoals samenwerking, communicatie, leiderschap en zelfstandig werken. Dit kan belangrijk zijn voor vervolgopleidingen want het geeft een meer compleet beeld van de leerling.

Het plusdocument kan informatie bevatten over deelname aan buitenschoolse activiteiten, zoals sport, kunst, vrijwilligerswerk of andere buitenschoolse projecten. Dit geeft een breder beeld van de interesses en betrokkenheid van de leerling.

Het kan dienen als een uittreksel van het portfolio waarin de leerling zijn of haar beste werk, projecten of specifieke prestaties heeft verzameld.

Het plusdocument zou ook aanbevelingsbrieven van docenten, mentors of andere personen kunnen bevatten die de prestaties en capaciteiten van de leerling in een bredere context benadrukken.

meisjes