Jouw portfolio Inloggen

Eigenaarschap bij de student

Simulise is de online plek voor studenten waar alle werkstukken, video’s en ander werk hun leven lang kan worden bewaard. Simulise is eigendom van de student en kan na de opleiding mee naar de volgende school. Ook als een student de arbeidsmarkt opstroomt blijft Simulise gratis beschikbaar.

Simulise is beveiligd en afgesloten voor de buitenwereld tot de student besluit delen openbaar te maken.

De student bepaalt zelf hoe het portfolio wordt gebruikt en wat erin wordt opgeslagen. Vanuit Simulise kunnen eenvoudig items aan opdrachten of eindtermen worden gekoppeld en ter beoordeling en reflectie worden aangeboden aan de docent of medestudenten.

Persoonlijke leerroute en opdrachten

Eigendom bij de student

Een student kan zelf bepalen wie portfolio of delen van je portfolio mag zien. Ze kunnen ouders, stagebegeleiders of anderen zelf uitnodigen en inzicht geven in de voortgang.

Kies je eigen opdrachten

De docent kan zelf kiezen welke opdrachten de student helpen om zich verder te ontwikkelen. In de bibliotheek staan altijd opdrachten die ze kunnen gebruiken om een student verder te helpen.

Voor altijd

Studenten mogen het portfolio houden als ze school verlaten. Dat helpt studenten om zich aan te melden bij een andere school of bij het vinden van een baan!

Ontwerp je eigen portfolio

Het Simulise digitaal portfolio is van de student en we leggen het eigendom dan ook geheel bij hen. Studenten vinden het veel fijner als ze iets kunnen maken dat van hen is en blijft. Daarom bieden we die mogelijkheden in design, inhoud en het feit dat het portfolio blijvend van de student is. Zodat ze na hun schooltijd zelf kunnen kiezen om hun vaardigheden te delen met anderen voor een baan of een vervolgopleiding.