Jouw portfolio Inloggen

Tweetalig onderwijs in Simulise

Simulise biedt een portfolio voor leerlingen waarin alle bewijsstukken, die nodig zijn voor tweetalig onderwijs, veilig en overzichtelijk kunnen worden bewaard.

In het portfolio kunnen verschillende soorten werk worden geplaatst. Bijvoorbeeld Word bestanden maar ook blogs, podcasts (audio), vlogs (video) en afbeeldingen. Allemaal eenvoudig vanaf een mobiele telefoon in het portfolio te plaatsen.

Het portfolio biedt alle rubrics en competenties voor tweetalig onderwijs en laat in overzichtelijke diagrammen de voortgang van leerlingen zien.

Eigen rubrics

Naast de rubrics van tweetalig onderwijs kun je ook eigen vaardigheden of competenties bepalen en in Simulise gebruiken. Bij elke vaardigheid kunnen criteria worden geplaatst met bijbehorende niveaus waarop deze zijn aangetoond.

Ontwikkeling van vaardigheden

Simulise gaat bij het vaststellen van het niveau van vaardigheden niet uit van cijfers maar van niveaus. Vaardigheden worden aangetoond in competentie diagrammen. Deze kan de school zelf inrichten of die van Simulise gebruiken.

Gaat een leven lang mee

Het digitaal portfolio van Simulise kan door leerlingen ook na schooltijd worden gebruikt. Het biedt alles om elk bestand, video of beeldmateriaal voor het leven lang te bewaren en te gebruiken om jezelf optimaal te presenteren.

De toegevoegde waarde

Taalvaardigheid: Leerlingen kunnen hun taalvaardigheid in beide talen demonstreren door middel van schriftelijke en mondelinge opdrachten in het portfolio.

Zelfreflectie en doelstellingen: Leerlingen kunnen in hun portfolio persoonlijke doelen stellen voor hun taalontwikkeling en reflecteren op hun vooruitgang.

Presentatievaardigheden: Een portfolio biedt leerlingen de kans om hun werk te presenteren en te communiceren met anderen.

Beoordeling en feedback: Docenten kunnen de portfolio’s gebruiken als beoordelingsinstrumenten om de vooruitgang van leerlingen te evalueren.

Betrokkenheid van ouders: Portfolios bieden ouders een concreet overzicht van de academische ontwikkeling van hun kinderen in tweetalig onderwijs.

wereld

Eigen tweetalig portfolio

Het Simulise portfolio ondersteunt scholen bij het ontwerpen van een eigen invulling van tweetalig onderwijs. Leerlingen vullen zelf het portfolio in. Dat scheelt veel werk en laat de verantwoordelijkheid bij de leerling. Als school hoef je alleen nog maar te controleren wat is ingevuld.

Met het Simulise portfolio heb je als school de bewijslast geregeld én inzicht in de ontwikkeling van vaardigheden voor burgerschap en internationalisering.