Jouw portfolio Inloggen

Het gebruik van Simulise bij studieloopbaanbegeleiding (SLB) biedt diverse voordelen voor zowel studenten als begeleiders. Studieloopbaanbegeleiding is gericht op het begeleiden van studenten bij het maken van weloverwogen keuzes met betrekking tot hun studie en toekomstige loopbaan.

De essentie van SLB

Het belang van SLB wordt steeds meer zichtbaar. De arbeidsmarkt verandert en dit heeft flinke gevolgen voor toekomstige werknemers (de huidige studenten). Beroepen veranderen sneller dan ooit van inhoud, waardoor studenten niet simpelweg één beroepskeuze kunnen maken voor de rest van hun carrière. Dit vereist flexibiliteit en zelfstandigheid.

SLB bereidt de studenten hierop voor. Het leert hen sturing te geven aan hun toekomst. Ze leren zichzelf en hun competenties kennen. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat is mijn passie?

Studieloopbaanbegeleiding, talentontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

Bij een beroepsopleiding is studieloopbaanbegeleiding belangrijk. Dat gaat over twee dingen: leren en je toekomstige werk. Studieloopbaanbegeleiding helpt je met vaardigheden voor je beroep, keuzes maken voor je opleiding en werk en hoe je een goede burger kunt zijn. Studenten leren meer over hun kwaliteiten, welke doelen zij willen behalen en wat zij kunnen doen in hun toekomstige carrière.

Reflectie

Simulise geeft je studenten de mogelijkheid terug te kijken op hun studievoortgang, behaalde resultaten en persoonlijke groei.

Door reflectieve elementen toe te voegen, kunnen ze nadenken over hun sterke punten, verbeterpunten en doelen voor de toekomst.

Als begeleider kun je Simulise gebruiken als basis voor gesprekken over de studievoortgang, loopbaanplanning en persoonlijke ontwikkeling. Simulise biedt een gestructureerde manier om feedback te geven en samen doelen te stellen.

SLB, feedback

Studievoortgang zichtbaar

Je kan Simulise gebruiken voor het vaststellen van leerdoelen, maar ook voor het plannen van stappen om deze te bereiken. Hierdoor wordt het proces van studieplanning en loopbaanontwikkeling concreter en beter meetbaar.

Studenten kunnen vanuit hun interesses, loopbaandoelen en ervaringen op het gebied van stages en werk verslag doen. Dit helpt bij het verkennen van mogelijke carrièrepaden en het formuleren van concrete stappen om deze paden te bereiken.

diagram

SLB met Simulise

In het digitaal portfolio van Simulise kunnen je studenten dus hun materiaal opslaan en weergeven. Zo kunnen zij online werken aan hun loopbaandossier en hun ontwikkelingen bijhouden. Met opdrachten krijgen ze inzicht in hun sterke en mindere kanten.

Simulise moedigt een levenslange leerhouding aan. Studenten kunnen blijven werken aan hun portfolio, zelfs nadat ze zijn afgestudeerd, als een middel om hun voortdurende professionele ontwikkeling bij te houden.

Eigen ontwerp

Als school bepaal je zelf welk SLB traject studenten moeten doorlopen. Er worden opdrachten standaard meegeleverd en deze zijn volledig aanpasbaar of aanvulbaar.

Rubrics

Standaard worden rubrics meegeleverd voor het vaststellen van de ontwikkeling van de SLB. Als school kun je dit combineren met alle andere vaardigheden die worden gemeten zodat een goed beeld ontstaat van en voor de student.

SLB en meer

Met eigengemaakte formulieren kunnen scholen zelf inventariseren waar de student staat en hoe deze verder moet.