Jouw portfolio Inloggen

Formatief evalueren in Simulise

Formatief evalueren geeft je leerlingen de mogelijkheid om op zichzelf te reflecteren en dit te vergelijken met de reflectie van de docent en verschillende anderen.

In het portfolio staan al verschillende rubrics. Dat maakt formatief evalueren makkelijker. Deze kan je aanvullen met eigen rubrics en opdrachten. Leerlingen kunnen zo eenvoudig een eigen oordeel geven op ingeleverd werk. De stappen van feed up, feedback en feed forward krijgen zo een plek in Simulise. Bovendien kunnen je leerlingen anderen uitnodigen om feedback te geven, die het beeld compleet maken. Eigen ontwerp

Als school bepaal je zelf welke competenties leerlingen moeten behalen. We leveren standaard een ruime hoeveelheid vaardigheden standaard mee. Deze zijn volledig aanpasbaar of aanvulbaar.

Eigen vaardigheden en rubrics

Standaard leveren we rubrics mee voor het vaststellen van de ontwikkeling van de brede vaardigheden. combineer deze met andere competenties die moeten worden gemeten zodat een goed beeld ontstaat van de leerling.

Badges en diagrammen

Simulise gaat bij het vaststellen van het niveau van vaardigheden uit van badges. Je kunt badges halen bij het aantonen van een vaardigheid. Vaardigheden staan getoond in de competentiediagrammen.

Reflecteren en beoordelen

Bij formatief evalueren is de standaard dat leerlingen zichzelf beoordelen. Daarbij hoort een korte beschrijving van wat er goed ging en wat er nog beter kan. Vervolgens kunnen anderen worden gevraagd hen te beoordelen. De docent heeft altijd de mogelijkheid om een beoordeling te geven. Om meer bronnen van feedback te krijgen, kunnen ouders, stagebegeleiders of peers door de leerling worden uitgenodigd. Zij mogen dan een project en de ontwikkeling daarbinnen bekijken.

Het doel is om op een respectvolle en eenvoudige manier het eigen kunnen van de leerling in kaart te brengen. Het gaat niet altijd om het behalen van een einddoel, maar de evaluatie geeft inzicht in de sterke en minder sterke kanten. Hiermee is het voor leerlingen eenvoudiger een keuze te maken voor toekomstige opleidingen of banen.

Vaardigheden ontwikkelen

Simulise komt met een basispakket aan vaardigheden en rubrics. Deze kan de school naar eigen inzicht kan aanpassen.

Om formatief evalueren makkelijker te maken, kan je bestaande eindtermen instellen als leerdoelen in het portfolio. Opdrachten binnen het huidige curriculum kun je koppelen aan de vaardigheden in Simulise. Richt opdrachten of eindtermen in voor specifieke groepen of individuele leerlingen met onze arrangeertool. Zo kan elke portfolio-gebruiker zijn eigen leerroute volgen.

Per leerroute kun je verschillende uitgebreide voorwaarden instellen voor waar een werkstuk aan moet voldoen of bijvoorbeeld wat de start- en einddatum is. Simulise monitort de voortgang van een leerling daarbij nauwkeurig.

Persoonlijke leerroute en opdrachten