Jouw portfolio Inloggen

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in Simulise

Simulise laat leerlingen vaardigheden ontwikkelen en aantonen. Ook de vaardigheden voor de loopbaanontwikkeling.
Door LOB vaardigheden te combineren met bijvoorbeeld brede vaardigheden ontstaat een compleet beeld van de leerling.

Simulise bevat een complete LOB methode. Ruim 30 opdrachten worden standaard meegeleverd en kunnen zo worden gebruikt of naar eigen wens worden aangepast.

Standaard levert Simulise ook alle rubrics mee voor de vijf Loopbaanvaardigheden die Dr. Marinka Kuijpers heeft uitgewerkt. Deze zijn ook hier te downloaden. Deze vaardigheden worden bij elkaar gebracht in een overzichtelijk competentiediagram van alle LOB vaardigheden.

Eigen ontwerp

Als school bepaal je zelf welk LOB traject leerlingen moeten doorlopen. Er wordt een ruime hoeveelheid opdrachten standaard meegeleverd. Die zijn volledig aanpasbaar of aanvulbaar.

Rubrics

Standaard worden rubrics meegeleverd, voor het vaststellen van de ontwikkeling van de LOB vaardigheden. Als school kun je dit combineren met alle andere vaardigheden die worden gemeten zodat een goed beeld ontstaat van en voor de leerling.

LOB en meer

LOB is toegevoegd aan Simulise omdat Simulise al een beeld geeft van de verschillende vaardigheden van leerlingen. Leerlingen vonden het onhandig dat deze LOB vaardigheden weer in een ander systeem moesten worden bijgehouden.

Wat is loopbaanontwikkeling?

Onder loopbaanontwikkeling verstaan we de begeleiding en activiteiten die jongeren tijdens hun schooltijd (denk aan vmbo, havo, vwo, mbo) ondersteunen bij het maken van keuzes in de loopbaan. Het gaat hier om keuzes in profielen, de vervolgopleiding en hun carrière. Het doel, leerlingen ontdekken waarin zij competent zijn en hoe ze dit om kunnen zetten in een opleiding of beroep. Ze leren hun interesses te ontdekken en zich te ontwikkelen in hun eigen toekomst en dus loopbaan.

career

De essentie van LOB

Het belang van LOB wordt steeds meer zichtbaar. De arbeidsmarkt verandert en dit heeft flinke gevolgen voor toekomstige werknemers (de huidige leerlingen). Beroepen veranderen sneller dan ooit van inhoud. Daarom kunnen leerlingen niet simpelweg één beroepskeuze maken voor de rest van hun carrière. Dit vereist flexibiliteit en zelfstandigheid.

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding bereidt de leerlingen hierop voor. Het leert hen sturing te geven aan hun toekomst en zichzelf en hun competenties te leren kennen. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat is mijn passie? Het zijn vragen die jongeren gedurende de LOB over zichzelf ontdekken en hen een duwtje geven in de juiste richting.

meisje

LOB leert: wie ben ik eigenlijk?

Op het moment dat leerlingen een studiekeuze moeten maken, zijn zij vaak nog op jonge leeftijd. Zo jong dat zij vaak niet eens weten wat ze leuk vinden of welke richting ze op willen. Hierdoor is het nauwelijks mogelijk een geschikte vervolgopleiding te kiezen.

Om je leerlingen goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt, biedt LOB de perfecte uitkomst. Het geeft meer zicht op hun kwaliteiten en interesses. Dat geeft ze meer kans op een succesvolle loopbaan.

Aan de hand van diverse loopbaanontwikkeling opdrachten ontdekken zij eigenschappen van zichzelf en vinden zij een studie die aansluit bij hun interesses. Zo leren zij dus hun eigen loopbaan te sturen.

Ontwerp je eigen traject met LOB opdrachten

Hoe werk je met LOB in Simulise? Dat is heel simpel. Je geeft je leerlingen een van de LOB-opdrachten uit Simulise!

Je kunt kiezen uit 30 uitgebreide opdrachten. Denk aan opdrachten als: iemand interviewen over een beroep dat jou leuk lijkt, met iemand praten over jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten, een tijdlijn maken van je werkervaring, je netwerk in kaart brengen. Er zijn al veel opdrachten beschikbaar, maar je kunt ze ook zelf ontwerpen in Simulise.

Door verschillende opdrachten te doen, bouwen leerlingen stap voor stap een portfolio op. Dat geeft ze steeds beter zicht op hun kwaliteiten, wat ze leuk vinden om te doen en welk vakken of beroepen bij hen passen. Zo kunnen ze straks een goed onderbouwde keuze maken uit de vele mogelijkheden die ze hebben als ze hun diploma hebben gehaald.

Loopbaanorientatie met Simulise

LOB voor het VMBO

In de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s van het vmbo is LOB een verplicht onderdeel geworden.

In een loopbaandossier dienen de ze te beschrijven welke stappen zij gezet hebben om tot hun competenties te komen. Er wordt hierbij geen cijfer afgenomen, maar het onderdeel moet afgerond worden.

Bij Simulise zijn diverse mogelijkheden voor LOB opdrachten. Van LOB opdrachten VMBO tot het MBO: kies de opdrachten en stel zo een optimaal traject samen voor jouw leerlingen.