Jouw portfolio Inloggen

Leerdoelen

Leerdoelen spelen een cruciale rol bij de inrichting van het portfolio. Ze helpen niet alleen bij het structureren van de inhoud, maar stellen leerlingen ook in staat om een samenhangend verhaal te vertellen over hun leerproces en prestaties.

Simulise biedt een gestructureerde verzameling documenten, bewijsstukken en reflecties die de ontwikkeling en prestaties van een leerling over een bepaalde periode weerspiegelen.

Wat zijn leerdoelen?

Leerdoelen dienen als het startpunt voor het opstellen van een portfolio. Voordat documenten worden verzameld, moet de student duidelijk identificeren wat bereikt moet worden en welke aspecten daarvan moeten worden benadrukt.

In Simulise presenteert de student niet alleen bewijsmateriaal, maar neemt die ook reflecties op. Leerdoelen bieden een basis voor zelfreflectie en beschrijven welk gedrag er van een student wordt verwacht. Zo kunnen studenten beschrijven hoe specifieke activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van doelen, welke uitdagingen er zijn overwonnen en wat is geleerd in het proces.

Rubrics

Competenties

Leerdoelen zijn nauw verbonden aan competenties. Competenties geven informatie over het vermogen van een student. Dit vermogen heeft betrekking op diverse vlakken: kennis, kwaliteiten, vaardigheden en talenten.

Veel opleidingen werken met competentieprofielen. Dit wil zeggen dat diverse competenties gebundeld worden. Zijn al deze competenties behaald, dan heeft de student een specifiek professioneel niveau behaald. Het doel is om aan het eind van een bepaalde periode te voldoen aan diverse competenties.

Hier komen de leerdoelen om de hoek kijken. Door een persoonlijk leerdoel op te stellen, kunnen de competenties stap voor stap behaald worden.

competentiediagram van Simulise