Jouw portfolio Inloggen

Overzicht met Simulise

Simulise biedt een onbeperkt e-portfolio waarbij studenten alles kunnen en mogen bewaren. Met uitgebreide feedback mogelijkheden en snel inzicht in de competenties van studenten. Bekijk alle toepassingen!

Programmatisch toetsen

Het gebruik van een e-portfolio bij programmatisch toetsen biedt verschillende voordelen en past goed bij de holistische benadering van het beoordelingsproces.

Programmatisch toetsen richt zich op de langdurige ontwikkeling van studenten. Simulise stelt studenten in staat om hun groei en vooruitgang in de loop van de tijd te documenteren. Dit helpt niet alleen bij het meten van de leerresultaten, maar ook bij het begrijpen van de evolutie van vaardigheden en kennis.

Lees verder..

Studieloopbaan begeleiding

Het gebruik van Simulise in studieloopbaanbegeleiding (SLB) biedt diverse voordelen voor zowel studenten als begeleiders. Studieloopbaanbegeleiding is gericht op het begeleiden van studenten bij het maken van weloverwogen keuzes met betrekking tot hun studie en toekomstige loopbaan.

Simulise biedt studenten de mogelijkheid om terug te kijken op hun studievoortgang, behaalde resultaten en persoonlijke groei. Door reflectieve elementen toe te voegen, kunnen studenten nadenken over hun sterke punten, verbeterpunten en doelen voor de toekomst.

Lees verder..

Competentiegericht onderwijs

Competentiegericht onderwijs (CGO) richt zich op het ontwikkelen van de competenties die studenten nodig hebben in hun toekomstige beroep.
In plaats van alleen kennisoverdracht te benadrukken, legt competentiegericht onderwijs de nadruk op de ontwikkeling van vaardigheden, attitudes en inzichten die relevant zijn voor de praktijk.

In plaats van traditionele examens kunnen studenten worden beoordeeld op basis van een portfolio in Simulise dat hun verzamelde bewijs van competenties bevat. Dit kan variëren van projecten en opdrachten tot reflecties en evaluaties.

Lees verder..

Coaching – Feedback

Feedback fungeert als een krachtig hulpmiddel om het leerproces van studenten te stimuleren. Het voorziet hen van informatie over hun prestaties, wat essentieel is voor het begrijpen van sterke punten en gebieden die verbetering behoeven. Door actief te reageren op deze informatie, worden studenten aangemoedigd om voortdurend betrokken te blijven bij hun eigen leerproces.

Dit stimuleert de groei, betere zelfreflectie, eigenaarschap en bovenal motivatie om serieus met persoonlijke leerdoelen aan de gang te gaan.

Lees verder..
Feedback in Simulise

Talentenontwikkeling

Elke student heeft talenten. Maar hoe ga je daar mee om, ontwikkel je die en leg je ze vast? 

Je kan bij ons de talentontwikkeling van individuele studenten bijhouden. Door het gebruik van en de inzage in een e-portfolio. Met de handige arrangeertool van Simulise kun je opdrachten of eindtermen inrichten voor specifieke groepen of individuele studenten. Zo kan elke gebruiker van het e-portfolio zijn eigen leerroute volgen.

Lees verder..

Eigenaarschap

Simulise is een online plek voor studenten waar alle werkstukken, video’s en ander werk hun leven lang kan worden bewaard. De student bepaalt zelf hoe het portfolio wordt gebruikt en wat erin wordt opgeslagen. 

Simulise is eigendom van de student en kan na de opleiding mee naar de volgende school. Ook als een student de arbeidsmarkt opstroomt blijft Simulise gratis beschikbaar.

Lees verder..

Reflectie

Simulise biedt met reflecties een gestructureerde manier om sterke punten en zwaktes te identificeren. Door te analyseren wat goed ging en wat verbeterd kan worden, kan gericht worden gewerkt aan het versterken van competenties en het aanpakken van eventuele uitdagingen.

Lees verder..
Reflectie

Beroepsgericht leren

In het MBO staat beroepsgericht leren centraal. Simulise biedt studenten de mogelijkheid om hun verworven vaardigheden, kennis en ervaringen in de context van hun specifieke beroepsopleiding te documenteren en presenteren.

toepassingen mbo

Beroepscompetenties

Studenten kunnen via Simulise hun beroepsvaardigheden op een gestructureerde manier demonstreren. Dit kan variëren van technische vaardigheden tot communicatieve en samenwerkingsvaardigheden.