Jouw portfolio Inloggen

Alles kan met het digitaal portfolio

Voor basisschool leerlingen is Simulise de plek waar ze bewaren waar ze trots op zijn. En dit mooi opgemaakt laten zien aan hun ouders en vriendjes. Maar ook laat Simulise zien welke talenten de leerling heeft en hoe anderen dat vinden.
Kortom alles waar een leerling trots op is.

Culturele vorming

Culturele en Kunstzinnige vorming (CKV) krijgt door het digitaal portfolio van Simulise een extra dimensie.

Leerlingen kunnen eenvoudig alle kunstvormen (dus beeld, video, geluid etc.) opnemen in het portfolio en hun werk delen met anderen, binnen én buiten de school.

Lees verder..

Ouderbetrokkenheid

Portfolios bieden een tastbare manier voor ouders om de voortgang van hun kind te volgen. Het kan een effectieve manier zijn om ouders actief te betrekken bij het onderwijsproces.

Lees verder..

Feedback

Het geven van feedback aan leerlingen is een essentieel onderdeel van het onderwijsproces en biedt verschillende voordelen voor zowel de leerlingen als de leerkrachten.
Door middel van rubrics, audio en schriftelijke feedback biedt Simulise altijd een vorm die aansluit.

Lees verder..
Feedback in Simulise

Persoonlijke groei

Persoonlijke groei is een belangrijk aspect van de ontwikkeling van leerlingen. Het is belangrijk om deze aspecten te integreren in het dagelijkse onderwijs en het schoolklimaat. Leraren, ouders en verzorgers spelen allemaal een cruciale rol bij het ondersteunen van de persoonlijke groei van leerlingen.

Lees verder
Formatief evalueren in Simulise

Reflecteren

Reflectie binnen een portfolio is van onschatbare waarde voor het stimuleren van persoonlijke groei en ontwikkeling. Simulise fungeert hierbij als een levendig dossier dat niet alleen de tastbare resultaten van werk en prestaties documenteert, maar ook een ruimte biedt voor diepgaande evaluatie.

Lees verder..
Reflectie