5 redenen waarom een portfolio het zelfvertrouwen van leerlingen vergroot

17-11-2023 | Hans van Vlaanderen
jongen

Werken met een portfolio vergroot het zelfvertrouwen van leerlingen. Waarom? Dat lees je in deze blog.

1. Bij een portfolio gaat het namelijk om wat een leerling al wél kan

Bij reguliere toetsvormen ligt de nadruk op wat een leerling nog niet kan. Door een fout gaat vaak letterlijk een rode streep. In een portfolio laat een leerling juist zien wat hij wél kan. Het positieve wordt benadrukt en is uitgangspunt voor een volgende stap. En wat je aandacht geeft groeit!

2. Een portfolio geeft een gevoel van trots

Met een portfolio kan een leerling makkelijk laten zien waar hij staat in zijn ontwikkeling. Aan vakdocenten, aan de mentor en aan ouders. De mogelijkheid om jezelf op een persoonlijke manier te presenteren aan anderen, geeft een gevoel van trots.

3. Laat de ontwikkeling van een leerling zien

Door te werken met een portfolio geef je een leerling een besef van zijn persoonlijke ontwikkeling. Het gaat niet alleen over hoe het nu is, maar ook over hoe het was en waar je naartoe wil. Kortgezegd bevordert een portfolio een growth mindset. En dat geeft (zelf)vertrouwen!

4. Leerlingen leren reflecteren met een portfolio

Door een portfolio te gebruiken leren leerlingen te reflecteren op hun werk, waardoor ze steeds meer inzicht krijgen in hun leerproces. Leerlingen leren zichzelf steeds beter kennen en weten waar ze goed en minder goed in zijn. Hierdoor groeit het zelfbesef en zelfvertrouwen. Het portfolio kan als leidraad gebruikt worden bij een driehoeksgesprek tussen leerling, ouder en mentor.

5. Het eigenaarschap ligt bij de leerling

Als je op school met portfolio’s werkt, leg je meer verantwoordelijkheid bij de leerling; het eigenaarschap ligt bij hem. Daardoor geef je blijk van vertrouwen, wat weer positief werkt op het zelfvertrouwen van leerlingen.

Natuurlijk kan een portfolio jouw rol als docent, coach of begeleider niet overnemen. Jij speelt een essentiële rol bij het bouwen aan zelfvertrouwen van je leerlingen!

Maak jij al gebruik van een portfolio?

Simulise biedt elke leerling of student een zelf in te richten portfolio en een uitgebreide module om vaardigheden te ontwikkelen en aan te tonen. De leerling of student is eigenaar van het porfolio en kan dit levenslang blijven gebruiken.