Waarom koos Hogeschool Vives voor Simulise?

Vives Hogeschool

Ann: ‘Docenten werkten al met een aantal platforms, maar daar waren we niet helemaal tevreden over. Daarom kreeg ik vorig jaar ruimte om op zoek te gaan naar een digitaal portfoliosysteem dat bij onze hogeschool past. We wilden een systeem waarbij studenten zelf de verantwoordelijkheid hebben om het leerproces en competenties in kaart te brengen. En zo kwamen we uit bij Simulise.’

‘In Simulise maken studenten gebruik van rubrics. Op basis van gedragsindicatoren kunnen ze precies zien waar ze staan en welke stappen ze nog moeten zetten om een bepaald competentieniveau te bereiken. In een duidelijk en direct afleesbaar competentiediagram kunnen docenten op hun beurt in één oogopslag zien hoe een student ervoor staat als het gaat om meerdere competenties – dat is heel handig bij begeleidingsgesprekken. In andere systemen zag je een waslijst aan documenten die de docent allemaal moest bekijken om een inschatting te maken van hoe een student ervoor staat. Wat wij ook een pluspunt vinden is dat studenten het portfolio na hun studie kunnen blijven gebruiken. Het is een handig document om bij sollicitaties aan een potentiële werkgever te laten zien.’

‘We zijn in september met twee pilots gestart. In de bacheloropleiding kleuteronderwijs en bachelor lager onderwijs wordt het gebruikt bij Mens en Wereld. Bij dit opleidingsonderdeel bouwen de studenten een portfolio op met allerlei documenten, afbeeldingen en video’s. Bij het indienen van hun opdrachten kunnen ze dan hun beste materiaal selecteren uit hun portfolio en zo hun vorderingen aantonen. Vóór de herfstvakantie hebben studenten hun eerste opdracht ingeleverd. De docent heeft dat beoordeeld en badges toegekend op basis van gedragsindicatoren in de rubrics. Tot de kerst werken studenten aan twee nieuwe opdrachten.

Aan het andere pilotproject werkt de opleiding Industriële Wetenschappen. Bij het project Pro-file mogen studenten maatschappelijke betrokkenheid en activiteiten bij de opleiding betrekken. Studenten kunnen daar credits mee verdienen. Sommige studenten zijn bijvoorbeeld techniekmentor op de Techniekacademie; dat is een buitenschoolse activiteit voor kinderen in het lager onderwijs die graag met techniek bezig zijn. Maar ook voor activiteiten als bedrijfsbezoeken en lezingen kunnen studenten credits krijgen. Hier worden opdrachten voor gemaakt, waaraan rubrics zijn gekoppeld.’

‘We geven in december een “Taste of Technology” over e-portfolio’s waarin docenten Simulise kunnen verkennen. En tijdens onze onderwijsdag in februari gaan we met dit digitaal portfoliosysteem aan de slag. We laten zien welke voorbereidingen je moet treffen als je in je opleiding met Simulise gaat werken. Docenten die erover denken om het platform in hun opleiding in te zetten krijgen een half jaar de tijd om zaken te testen en rubrics en opdrachten te ontwikkelen. Vanaf februari gaan we opleidingen die Simulise willen gebruiken voor onder andere stages en taalportfolio’s onderwijskundig begeleiden. Ik krijg veel aanvragen, dus de kans is groot dat volgend schooljaar meer opleidingen met Simulise gaan starten.’

‘Gebruik Simulise breed in de opleiding, dus niet voor één enkel opleidingsonderdeel, want dan haal je er het meeste uit. Dan kun je ook vakoverstijgende of generieke vaardigheden laten scoren.’

‘Studenten zijn enthousiast. Het platform werkt erg intuïtief. Ze zien bijvoorbeeld meteen hoe ze documenten kunnen toevoegen. En ze vinden het leuk dat ze elkaars materialen kunnen bekijken en liken. Het zet ze aan om actiever met de leerstof bezig te zijn, want ze zien anderen stappen vooruit zetten.’ Aangezien de rubric ook zichtbaar is, zien ze welke stappen ze moeten zetten om een bepaald niveau te halen. Sommige studenten zijn dan ook bereid om nog een tikkeltje meer te doen.