Vaardigheden zijn belangrijker dan kennis

07-11-2023 | Hans van Vlaanderen
weegschaal

Veel organisaties brengen het belang van vaardigheden onder de aandacht. Zo zijn ze een belangrijk onderdeel van Onderwijs 2032. Ook de VO Raad bracht een rapport uit waarin ze zelfs voorstellen ontwikkelde (21e eeuwse) vaardigheden op een bijlage van het diploma te vermelden. En zelfs het World Economic Forum brengt in 2020 voor de tweede keer een rapport uit waarin ze pleiten om het ontwikkelen van vaardigheden in het curriculum op te nemen.

Maar wat betekent dit in het kader van onderwijs? Vaardigheden ontwikkelen is naast kennis overdragen toch altijd al onderdeel geweest van het onderwijsproces? Wat moet de school dan anders gaan doen?

Het World Economic Forum verklaart dit. Zij stellen dat er nog heel weinig onderwijssystemen zijn die de vaardigheden inzichtelijk maken. En nog minder systemen die leerlingen en studenten inzicht geven in die vaardigheden die verder ontwikkeld kunnen worden. Het Forum pleit voor onderwijsplatformen die vaardigheden meten en vooral voor platformen die ze helpen ontwikkelen.

Kortom vaardigheden zelf zijn dus niet het nieuwe aspect. Het vastleggen van deze ontwikkeling is wél nieuw. En daarmee het aantonen. Zodat een school inderdaad een bijlage bij het diploma kan verstrekken waarin de ontwikkelde vaardigheden staan vermeld.

Wij denken dat een portfolio voor het ontwikkelen en aantonen hét middel is. Het portfolio waarin opdrachten worden uitgevoerd, reflectie wordt gefaciliteerd en ze worden vastgelegd. Zodat duidelijk is binnen welke context vaardigheden worden ontwikkeld en hoe deze door de leerling zelf, maar ook door andere leerlingen, ouders of stagebegeleiders zijn beoordeeld.

Bij Simulise gaan we nog een stapje verder en willen we dit een heel leven lang mogelijk maken, niet alleen voor scholieren maar ook voor werkenden. Omdat wij nog steeds ondernemingen horen vragen naar de (21e eeuwse) vaardigheden van sollicitanten. Als ze net van school af komen maar ook als ze al langer aan het werk zijn.Het inzichtelijk maken van wat je kunt, hoe je deze hebt ontwikkeld en hoe deze ook door anderen wordt beoordeeld is wat Simulise biedt.