Loopbaanoriëntatie in Simulise

17-11-2023 | Hans van Vlaanderen
career
Ik was laatst naar een algemene ouderavond over studiekeuze van mijn zoon die volgend jaar eindexamen doet. Verschillende studies passeerden de revue. Tijdens de pauze ving ik een gesprek op van andere ouders. Een moeder vertelde dat haar dochter op de eerste plaats voor een stad had gekozen. En nu waren ze aan het kijken welke studiemogelijkheden deze stad voor haar biedt.
Wat een aparte manier van kiezen voor een vervolgopleiding, dacht ik. Waar je blij van wordt in het leven, de dingen die je graag doet, je competenties… dat zijn toch de belangrijkste criteria voor je studiekeuze? Deze keuze is tenslotte de eerste stap in de richting van leuk werk.
In de tijd dat ik zelf op de middelbare school zat was het natuurlijk anders. Je kon een beroepskeuzetest doen en je kon naar je decaan voor informatie. Sommige klasgenoten wisten precies wat ze later wilden worden. En wie dat niet wist ging een brede studie volgen zoals bedrijfskunde of communicatie.
Tegenwoordig wordt er gelukkig meer aandacht besteed aan studiekeuze. LOB of Loopbaanoriëntatie- en begeleiding biedt veel aandacht voor je competenties en de basis van je keuze. Kinderen krijgen de tijd zich af te vragen wie ze willen zijn.
Wat ga ik doen na mijn examen?

Voor kinderen van vijftien jaar is het helemaal niet vanzelfsprekend om na te denken over wat ze na hun examen gaan doen. Ze zijn op deze leeftijd vaak met heel andere dingen bezig. Terwijl je op het vmbo dan al een keuze moet maken. Veel jongeren hebben daar begeleiding bij nodig. Juist dáárom is LOB zo belangrijk.

Er zijn allerlei manieren waarop je LOB kunt aanbieden op school. Omdat Simulise door veel scholen al wordt gebruikt om vaardigheden van leerlingen inzichtelijk te maken hebben wij ervoor gekozen om bij Simulise een gratis pakket aan opdrachten en rubrics voor LOB mee te leveren. Deze gaan uit van de vijf loopbaancompetenties van hoogleraar Marinka Kuijpers.

Loopbaanoriëntatie in Simulise

Simulise is een digitaal portfolio dat de ontwikkeling van vaardigheden en competenties zichtbaar maakt. Op school maar ook daarna. Wij vinden de ontwikkeling van vaardigheden minstens zo belangrijk als het halen van goede cijfers.

Hoe werk je met Loopbaanoriëntatie in Simulise? Dat is heel simpel. Je geeft je leerlingen een van de LOB-opdrachten uit Simulise. Je kunt kiezen uit 20 uitgebreide opdrachten. Denk aan opdrachten als: iemand interviewen over een beroep dat jou leuk lijkt, met iemand praten over jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten, een tijdlijn maken van je werkervaring, je netwerk in kaart brengen… Stel dat Julia een leerling is uit deze klas en zij gaat voor Loopbaanoriëntatie haar docent beeldende vorming vragen stellen over wat hij ziet als haar kwaliteiten en ontwikkelpunten. Vervolgens beoordeelt Julia zichzelf op de LOB-competentie ‘kwaliteitenreflectie’. Eén voor één beoordeelt ze de indicatoren.

Julia nodigt ook haar docent beeldende vorming uit om deze competentie voor haar te beoordelen.

Door verschillende opdrachten te doen bouwt Julia stap voor stap een portfolio op, waardoor zij steeds beter zicht krijgt op wat haar kwaliteiten zijn, wat ze leuk vindt om te doen en welk vakken of beroepen bij haar passen. Zo kan zij straks een goed onderbouwde keuze maken uit de vele mogelijkheden die zij heeft als zij haar diploma heeft gehaald.

Julia ontdekt tijdens haar stage bij een repaircafé dat zij heel handig is en het leuk vindt om te onderzoeken hoe een apparaat werkt. Ze is vanaf dat ze een schaar en krijtje vast kon houden graag creatief bezig geweest en vakken als tekenen en handvaardigheid waren altijd haar favoriet. Door het portfolio dat ze heeft opgebouwd heeft ze zichzelf goed leren kennen. Uiteindelijk besluit ze om na vmbo-tl de mbo-opleiding Creatief vakman te gaan doen. Een weloverwogen keuze.

Julia ontdekt niet alleen wat ze leuk vindt, maar bovenal waarin ze uitblinkt. Dat Julia weet ‘wat ze later wil worden’ maakt dat Julia gemotiveerd is om haar vmbo-diploma te halen. Ze verheugt zich erop zich verder te ontwikkelen en ze gaat vol vertrouwen haar toekomst tegemoet. En dáárom levert Simulise dit LOB pakket gratis mee.

Interesse in LOB ins Simulise?

Meld je aan voor een demo. Dan kun je Simulise uitproberen en de LOB-opdrachten bekijken.