Blik op Simulise: Learning Community

04-04-2024 | Hans van Vlaanderen
learning-community

We zien dat contact met elkaar, vooral bij leerlingen, steeds vaker plaatsvindt met social media. En dat kinderen graag anderen helpen als dat ze wordt gevraagd. Of ongevraagd, als ze maar op elkaar worden geattendeerd. En dat gebeurt natuurlijk veel op social media. Kinderen zien elkaars foto’s of stukjes en geven elkaar graag een like of een aardig commentaar. Ze krijgen dit tenslotte vaak ook terug en daarmee neemt het zelfvertrouwen toe. Als het commentaar minder vriendelijk is schrikken kinderen hier soms van. Ook als het opbouwend is wordt dit niet altijd gewaardeerd. Kinderen moeten dat leren, zeker in combinatie met gebruik van social media.

Learning Community

Daarom biedt Simulise een learning-community. Een Facebookachtige nieuwsstream waarin je statusupdates kunt plaatsen en elkaar kunt liken en becommentariëren. Maar de praktijk is dat kinderen een learning-community niet zonder aanleiding gebruiken, ze hebben tenslotte al Snapchat en Instagram.

community
community

Portfolio items

In Simulise worden ook alle items die door leerlingen in zijn of haar portfolio gezet worden in deze nieuwsstream geplaatst. Hiermee worden deze items dus actief onder de aandacht gebracht van medeleerlingen. We belonen leerlingen die commentaar leveren op elkaars stukken en het commentaar is ook te volgen door medeleerlingen en docenten. Alle commentaren op de portfolio-items blijven in het portfolio bewaard en kunnen dus ook achteraf inzicht geven in de opbouw en verwerking van deze commentaren. Op deze wijze helpen leerlingen elkaar en leren ze omgaan met het geven en ontvangen van opbouwende commentaren in een bekende social media setting.

Rechten

Wie elkaar mag volgen in Simulise bepaalt de school. De leerling zelf mag natuurlijk bepalen of een item wel in de nieuwsstream mag worden geplaatst en wie het item dan wel of niet mag zien. De leerlingen kunnen zelf ook communities opzetten en andere leerlingen en docenten hierbinnen uitnodigen waarbij de school altijd toegang houdt tot deze communities.

De learning-communtity wordt veel gebruikt in settings waarbij leerlingen met elkaar en van elkaar leren. Zowel in het HBO, MBO als Voortgezet onderwijs.