Tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs in Simulise

Op dit moment volgen ruim 36.000 leerlingen in Nederland (Bron: Nuffic) tweetalig onderwijs (TTO). TTO scholen krijgen accreditatie van Nuffic. Onder meer de verslaglegging en vastlegging van activiteiten en projecten moet zijn geborgd in een portfolio. Het portfolio moet alle activiteiten die zijn gedaan op het gebied van TTO en internationalisering bevatten. Ook de verschillende competenties, 48 tot 72 stuks - afhankelijk van het onderwijsniveau - moeten worden vastgesteld en bewaard in het portfolio.

Simulise biedt een digitaal portfolio voor leerlingen waarin al deze bewijsstukken, die nodig zijn voor tweetalig onderwijs, overzichtelijk kunnen worden bewaard. Het portfolio biedt alle rubrics en competenties voor tweetalig onderwijs en laat in overzichtelijke diagrammen de voortgang van leerlingen zien.
Het portfolio wordt eigendom van de leerling en mag ook na de schoolperiode verder worden gebruikt op een vervolgopleiding.

Meer weten over Simulise? Meer informatie

Probeer Simulise zelf!

Eigen rubrics

Naast de rubrics van tweetalig onderwijs kun je ook eigen vaardigheden of competenties bepalen en in Simulise gebruiken. Bij elke vaardigheid kunnen criteria worden geplaatst met bijbehorende niveaus waarop deze zijn aangetoond.

Ontwikkeling van vaardigheden

Simulise gaat bij het vaststellen van het niveau van vaardigheden niet uit van cijfers maar van niveaus. Vaardigheden worden aangetoond in competentie diagrammen. Deze kan de school zelf inrichten of die van Simulise gebruiken.

Gaat een leven lang mee

Het digitaal portfolio van Simulise kan door leerlingen ook na schooltijd worden gebruikt. Het biedt alles om elk bestand, video of beeldmateriaal voor het leven lang te bewaren en te gebruiken om jezelf optimaal te presenteren.

Je eigen TTO portfolio

Het Simulise portfolio ondersteunt scholen bij het ontwerpen van een eigen invulling van tweetalig onderwijs. Leerlingen vullen zelf het portfolio in. Dat scheelt veel werk en laat de verantwoordelijkheid bij de leerling. Als school hoef je alleen nog maar te controleren wat is ingevuld.

Met het Simulise portfolio heb je als school de bewijslast geregeld én inzicht in de ontwikkeling van vaardigheden voor burgerschap en internationalisering.

Anderen kozen al voor Simulise

'In Simulise komt alles bij elkaar. Het portfolio geeft een totaalbeeld van wat een leerling doet in het kader van zijn ontwikkeling.'
Karel Somers
Directeur van het Nuenens College

'Aan een diploma kun je niet zien waar de kracht ligt van een leerling en hoe zijn persoonlijke groei eruit ziet. Wij maken dat wél zichtbaar. Dat doen we in een persoonlijk portret in Simulise.'
Bas Leijen
Manager Onderwijs op De Nieuwste School

Vraag een demo-account aan!

Ben je als school geinteresseerd in de mogelijkheden van Simulise? Je kunt met een demo-account alle mogelijkheden van Simulise zelf proberen.