Succes met Simulise? Ontdek de ‘onboarding’ van het Mediacollege!

Succes met Simulise? Ontdek de ‘onboarding’ van het Mediacollege!

Veel scholen hebben behoefte aan een systeem dat het leren van studenten zichtbaar maakt. Meer inzicht in hun leerproces en voortgang. Zo ook het Mediacollege Amsterdam. “Met de komst van Simulise is er een tool voorhanden die dit mogelijk maakt.”, zegt Josetta. Hoewel de implementatie van ‘iets nieuws’ in het onderwijs soms een uitdaging is, gaat dat op deze MBO-school bijzonder goed. “Momenteel vindt er bij ons een implementatie plaats waarbij alle veertien opleidingen stap voor stap ‘aan boord’ komen. We gaan secuur en met beleid om met dit proces. “Inmiddels werken er al enkele teams mee. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk voor de teams die nog aan boord moeten komen.”

En dat is belangrijk: alle teams betrekken bij en informeren over de implementatie. Precies daarom organiseert het Mediacollege een ware ‘roadshow’, waarbij de projectleider samen met de applicatiebeheerder langs alle teams gaat. “Hiermee laten we zien dat het een gebruiksvriendelijke, prettige tool is die het leren inzichtelijk maakt.” Ook zet het Mediacollege een iCoach en Key-user in tijdens dit proces. “Korte lijntjes met de opleidingsmanager van elke opleiding maken het verschil. Hiermee creëer je draagvlak en borg je het onboardingproces.”, stelt Josetta.

Samen zetten zij ook de onboarding per team op. Zo bespreken ze de randvoorwaarden voor wanneer een opleiding met Simulise kan gaan werken. Teams mógen pas met Simulise werken als ze door deze onboarding ‘heen komen’. En met die aanpak maken ze het nieuwe systeem natuurlijk gewild (hallo FOMO!). “Maar dat is niet de enige reden. Met een goede voorbereiding benut je álle functionaliteiten van Simulise en levert het systeem veel meer op.”, voegt Josetta toe.

Docenten volgen een training om met Simulise te werken. “We zijn er superblij mee dat Simulise erg openstaat voor verschillende niveau-trainingen”. Het maakt ook niet uit of het grote teams zijn of kleine groepjes van vijf of zes docenten.” Sommige docenten kennen het systeem inmiddels zó goed, dat ze collega’s kunnen trainen.

Tijdens de onboarding wordt het leerplan en toetsplan gecheckt. Ook is commitment van het hele team een must. “Vervolgens kijken we op welke wijze het team Simulise heeft ingericht. Is dat voldoende en kunnen studenten er zo mee aan de slag? Dan pas mag het team starten.”

Op het Mediacollege staat formatief handelen en de ontwikkeling van studenten voorop. Daar leent het digitaal portfolio van Simulise zich natuurlijk goed voor. Dat vindt ook Josetta: “Het overzicht van wat studenten moeten doen, is fijn. De interface en looks zijn socialmedia-achtig. Docenten en studenten ervaren dat beide zo.”

Zij kunnen er feedback geven aan de hand van rubrics. Op die manier krijgen studenten inzicht in wat ze al goed doen en wat ze kunnen verbeteren. Dat geldt voor de beroepsgerichte vaardigheden, maar ook voor soft skills. Zo krijgen ‘op tijd komen’ en ‘samenwerken’ een duidelijke plek in het onderwijsprogramma. “Het ontwikkelproces en de groei van de studenten is op deze manier beter zichtbaar.”, stelt Josetta. Ze hoopt dat dit inzicht het eigenaarschap en de zelfregulatie van studenten bevordert.

Op dit moment werken al drie teams van de MBO-school met Simulise. “In totaal hebben we veertien opleidingen. Die moeten allemaal de onboarding doorlopen.” Het streven is om vóór de zomervakantie de meeste opleidingen ‘aan boord’ te hebben. “Zo kan dan bijna elk team volgend schooljaar starten.”, geeft Josetta aan.

De criteria: waar moet het digitaal portfolio aan voldoen?
Voor het Mediacollege waren de volgende criteria van belang

“We vonden het vooraf belangrijk dat ons hele onderwijs erin moest kunnen. Ons oude systeem gaf alleen een overzicht van de studiepunten. Nu focussen we op formatief handelen.

Zonder cijfers lesgeven is behoorlijk spannend, dus de voortgang moet wel echt inzichtelijk zijn. We wilden graag een systeem dat dat ondersteunde. Met Simulise maken we de hele ontwikkeling van de student zichtbaar. Niet alleen voor ons, maar ook voor hen.”

– Een systeem waarin opdrachten, feedback, rubrics en resultaten een plek krijgen
– Voortgang van studenten zichtbaar maken
– In één oogopslag zien waar de student staat
– Gebruiksvriendelijkheid (niet te veel doorklikken)
– Interface (het moet prettig ogen)
– De student moet het portfolio in zijn loopbaan kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om te solliciteren