Op initiatief van docenten bij KSG in Apeldoorn

KSG Apeldoorn

“Als docenten je attenderen op zo’n nieuwe tool, ben je natuurlijk snel enthousiast!”, vertelt Sabine van Kampen, decaan bij KSG Apeldoorn. Omdat het niet van ‘bovenaf wordt opgelegd’, zien ook andere collega’s het als een kans. “Toen verschillende vakgroepen ermee aan de slag gingen, dachten veel docenten: ‘Nu wil ik het ook wel uitproberen’. Het initiatief kwam dus echt van de werkvloer.”

Toch is Sabine in eerste instantie afwachtend: “We werkten al met zóveel systemen en programma’s. Leerlingen moeten telkens opnieuw leren hoe het inloggen werkt. Met Simulise valt nu alles onder één dak.” Dat is een pré, vindt de decaan, want men overschat de digitale vaardigheden van leerlingen vaak. “Je denkt dat ze alles kunnen, maar een Word- document opslaan, vinden ze vaak al lastig.” Gelukkig wennen leerlingen snel aan werken met het portfolio, vindt Sabine. “Sommige leerlingen richten het nu ook echt mooi en gestructureerd in. Leuk om te zien dat ze er zo actief mee bezig zijn.”

Naast de leerlingen, doen ook docenten hun best ermee te werken. Vanaf het begin is er zelfs een werkgroep die de implementatie doorvoert. “Die bestaat uit verschillende collega’s en ICT-medewerkers. Zij stellen achter de schermen alles in en geven uitleg aan collega’s.”, vertelt Sabine. De werkgroep van KSG organiseert daarnaast zelf een jaarlijks update- moment. “Dan checken we bij iedereen hoe het gaat en nieuwe collega’s worden ingewerkt. Zo blijven we het belang van werken met het portfolio benadrukken.”

Bovendien biedt Simulise extra ondersteuning. “De supportmedewerkers laten zien hoe je opdrachten klaarzet en met kopjes werkt, maar ook hoe je je team en leerlingen meeneemt in zo’n implementatieproces.” Sabine is te spreken over die hulp, net als over de flexibiliteit van de organisatie. “Simulise pakt feedback echt op. Ze luisteren naar hun gebruikers en passen technische features aan op onze behoeften.”

Dat zien de leerlingen bijvoorbeeld terug bij Loopbaanbegeleiding (LOB). Alle competenties worden in de rubrics verwerkt. “Dat is handig. Leerlingen zien zo wanneer ze aan welke vaardigheden werken.” Volgens Sabine past het werken met rubrics goed bij het thematische en competentiegerichte onderwijs van het KSG.

Bovendien sluit het aan bij hun kernwaarden. “We nodigen leerlingen uit echt zichzelf te zijn. Ze leren kritisch naar de wereld en naar zichzelf kijken. Daar sluit het werken met Simulise bij aan. Leerlingen staan namelijk zelf aan het roer bij hun portfolio. Reflecteren op hun groei draagt bij aan eigenaarschap en autonomie.” Voor KSG blijkt het dé manier om de ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk te maken.

Zoek je ook een systeem voor een digitaal portfolio?

Decaan Sabine geeft tips: hier moet je écht op letten!

Decaan Sabine van Kampen van de Koninklijke Scholengemeenschap in Apeldoorn geeft tips voor docenten die met Simulise of een ander systeem willen werken als digitaal portfolio.

1. “Zorg er van tevoren voor dat je goed weet waaróm je een systeem zoekt. Dat maakt
de zoektocht veel gemakkelijker.”

2. “Een systeem is nooit een kant-en-klaar format. Je doet een tijdsinvestering, wees je
daar bewust van.”

3. “Bereid je voor op chaos. Het eerste jaar verloopt niet vlekkeloos. Je moet ermee
leren werken en gun jezelf dat ook: het hoeft niet in één keer klaar te staan.”

4. “Ga op zoek naar andere scholen die er al mee werken. Dat doen wij ook binnen de
stichting (Veluwse Onderwijsgroep) waar onze school onder valt. Je kunt opdrachten
of formats prima uitwisselen. Zo gebruik je de expertise van een ander, dat is heel
handig.”