Simulise en Magister(.me)

Uitwisseling van leerlinggegevens en SSO

Meer weten over Simulise?

Samenwerking Magister(.me) en Simulise

Iddink Group, als onderdeel van Sanoma Learning, heeft per 16 februari jl. aangekondigd de krachten binnen Sanoma Learning te willen bundelen en de functionaliteit van Magister.me in een andere integrale oplossing te willen opnemen. Men geeft aan dat Magister.me tot augustus 2023 beschikbaar zal blijven en naar verwachting zal er een migratie plaatsvinden naar deze andere integrale oplossing.
De integratie van Simulise met deze andere oplossing is in de komende periode onderwerp van gesprek.

Voor u als gebruiker van Simulise en Magister.me betekent dit dat tot augustus 2023 de bestaande integratie van Simulise met Magister.me blijft werken zoals u gewend bent. Er is op dit moment nog niets bekend over de mogelijke integratie met de andere oplossing van Sanoma Learning en/of Iddink Group.

Probeer Simulise zelf!

Praktische gevolgen rondom Magister.me

  • Tot augustus 2023 werkt Simulise met Magister.me zoals iedereen nu gewend is (dus Simulise opstarten vanuit Magister.me en het toevoegen van Simulise opdrachten aan de studiewijzer van Magister.me zodat leerlingen de portfolio-opdrachten opstarten vanuit deze studiewijzer).
  • Na augustus 2023 kan Simulise los van Magister.me gebruikt worden met alle functionaliteit zoals je dat gewend bent. Simulise is op geen enkele manier afhankelijk van Magister.Me.
    Concreet: leerlingen kunnen hun portfolio blijven opbouwen en behouden na hun schooltijd. De opdrachten van Simulise kunnen ook via Simulise uitgedeeld worden aan leerlingen. Het verzamelen en bekijken van alle feedback (voor bijvoorbeeld het competentiediagram) vindt ook plaats in Simulise.
  • De synchronisatie van leerlinggegevens (docenten en groepen) is nu gekoppeld aan de database van Magister en blijft gewoon in stand. Hier verandert niets aan. Dat betekent dat deze gegevens in Simulise op dezelfde manier beschikbaar en up to date blijven als dat nu het geval is.
  • Er verandert daarnaast niets aan de manier van inloggen op Simulise; dat gaat nog steeds met dezelfde gegevens als waar de docenten en leerlingen nu mee inloggen. Ook kan er in Magister een inloglink naar Simulise gemaakt worden zodat de leerlingen direct vanuit Magister in Simulise terechtkomen, zonder te hoeven inloggen. Dit kan eventueel ook op andere omgevingen (in Teams, portal, website etc).
  • Als je met studiewijzers in Magister.Me werkt kun je momenteel opdrachten uit Simulise koppelen als tegeltje in een studiewijzer.
    Die mogelijkheid bestaat helaas NIET voor de studiewijzers in de gewone Magister. Welke integratie mogelijkheden er komen met de nieuwe oplossing die er vanuit Iddink komt, is nog een onderwerp van gesprek.

Simulise blijft, ook na augustus 2023 gekoppeld aan Magister (en Somtoday) voor de uitwisseling leerlinggegevens en inloggen door middel van Single Sign-on (SSO).
Simulise is al 10 jaar ook 'stand-alone' te gebruiken met een eigen opdrachtenmodule, inlevermap en beoordelingsmodule. Dit betekent dat het gebruik van Simulise ook zonder Magister.me door kan gaan. 80% van alle Simulise scholen gebruikt Simulise zonder de integratie met Magister.me.

We zullen er alles aan doen om de Magister.me scholen zo goed mogelijk te ondersteunen bij de keuzes die moeten worden gemaakt.
Vanuit Simulise wordt de ontwikkeling van integraties met andere leerling administratiesystemen en/of leersystemen met extra energie verder opgepakt.

Over Simulise

Simulise is een product van CipeMotion BV. CipeMotion is een zelfstandig bedrijf en geen onderdeel van de Iddink Group of Sanoma Learning. CipeMotion biedt Simulise in Nederland sinds 2013 aan.
Simulise is wel samenwerkingspartner van Iddink Group als het gaat om de integratie met Magister.me.
Simulise wordt door de meerderheid van scholen als losstaand portfolio gebruikt en kan ook los van Magister.me worden gebruikt.

Vraag een demo aan!

En probeer Simulise zelf