Inzicht in wie je bent en wat je kunt

Het ontwikkelen van vaardigheden krijgt een meer prominente rol in het onderwijs. Simulise ondersteunt leerlingen bij het ontwikkelen van vaardigheden en biedt de docent inzicht in deze ontwikkeling.

De meest bekende set van vaardigheden, de 21st Century Skills, worden als rubrics gebruikt in Simulise om te combineren met opdrachten en reflectie op deze vaardigheden mogelijk te maken.
Ook de rubrics voor Loopbaanorientatie en begeleiding worden met vele LOB opdrachten standaard meegeleverd in Simulise digitaal portfolio.

Vaardigheden
Rubrics

Eigen rubrics

Naast de standaard meegeleverde rubrics voor LOB en brede vaardigheden kunnen scholen alle zelf ontwikkelde rubrics ook in Simulise invoeren. Scholen bepalen zelf de criteria, de niveaus en de hoeveelheid.

Bij het opstellen van eigen rubrics biedt Simulise, indien gewenst, professionele ondersteuning. Rubrics kunnen centraal worden beheerd en door docenten in opdrachten worden gebruikt. De ingevulde rubrics resulteren in een overzicht van behaalde en ontwikkelde vaardigheden in de vorm van badges.

Reflectie door middel van rubrics

Elke leerling werkt opdrachten uit in het eigen portfolio. Binnen opdrachten kan worden samengewerkt, onder meer in de tijdslijn. Bij het afronden van een opdracht biedt Simulise vele mogelijkheden voor reflectie.
Leerlingen reflecteren door middel van de rubrics op het eigen werk maar kunnen ook anderen uitnodigen dit te doen. Door de criteria door te lopen en te beoordelen wordt de eerste stap van beoordeling gezet. Door aan te geven waarom deze beoordeling is gegeven vind reflectie plaats.
Dit doet zowel de leerling als de school maar ook verschillende derden in het kader van 360 graden feedback.

Reflectie
Competentiediagram

Competentiediagrammen

De beoordeling en reflectie binnen Simulise wordt gedaan op vaardigheden of competenties. Het totaalbeeld van de ontwikkeling van de leerling wordt binnen Simulise met competentiediagrammen weergegeven. Deze zelf te maken diagrammen worden gevoed vanuit alle verschillende beoordelingen en reflecties die leerlingen bij het uitvoeren van opdrachten en werkstukken hebben verkregen.

Een competentiediagram geeft de ontwikkeling van de leerling weer, door het behoud van data, over de jaren dat de leerling deze competenties ontwikkelt.

Bekijk alle toepassingen

Vraag een demo-account aan!

Ben je als school geinteresseerd in de mogelijkheden van Simulise? Je kunt met een demo-account alle mogelijkheden van Simulise zelf proberen.