Digitaal portfolio van Simulise

Inzicht in wie je bent en wat je kunt

Start direct je gratis demo!

Eigen kluis

Het digitaal portfolio is een online plek voor leerlingen en studenten waar alle werkstukken, video's en ander werk hun leven lang kan worden bewaard. Het portfolio is eigendom van de leerling en kan na de opleiding mee naar de volgende school. Ook als een student de arbeidsmarkt opstroomt blijft het digitaal portfolio gratis beschikbaar.

Het portfolio is beveiligd en afgesloten voor de buitenwereld tot de leerling besluit delen openbaar te maken.

Layout

Hoe ziet het portfolio eruit

De leerling bepaalt zelf hoe het portfolio wordt gebruikt en wat erin wordt opgeslagen. Vanuit het digitaal portfolio kunnen eenvoudig items aan opdrachten of eindtermen worden gekoppeld en ter beoordeling en reflectie worden aangeboden aan de docent of medeleerlingen.

In het portfolio kun je ook blogs schrijven, je kunt zelf pagina's indelen en bepalen of deze voor anderen beschikbaar zijn. Als docent zie je direct welke items nieuw in het portfolio zijn geplaatst en welke behoren bij specifieke opdrachten of eindtermen.

Dé basis voor het Plusdocument

Het portfolio is eigenlijk één groot Plusdocument. Omdat leerlingen het hun leven lang mogen blijven gebruiken kunnen ze ten allen tijde eigen selecties maken van wat ze willen delen met anderen. Echter ook als school wil je een selectie maken; datgeen dat je meegeeft bij afstuderen en waaruit blijkt wat leerlingen naast de standaardschoolactiviteiten hebben gedaan. En hoe ze zich hebben ontwikkeld.
Simulise maakt dat makkelijk door de school een eigen Plusdocument te laten maken in het portfolio van de leerling. Dit Plusdocument kan worden ingevuld door zowel school als de leerling en kan direct worden geprint op een sjabloon van de school.

Het Plusdocument wordt hiermee een stuk veelzijdiger en veel eenvoudiger te maken voor scholen.

Plusdocument
Timeline

De kracht van Informeel Leren!

De tijdslijn in Simulise is bedoeld om Informeel Leren vorm te geven. Het toont artikelen in de portfolio's van andere leerlingen. Zo krijgen leerlingen inzicht in de artikelen en items in de portfolio's van anderen en kunnen ze op elkaar reageren en anderen motiveren.

Het sociale element zorgt er dus voor dat iedere gebruiker binnen de community een bijdrage leveren aan de leerprocessen van een ander. Ervaringen worden gedeeld en de gebruikers worden uitgenodigd deel te nemen aan deze unieke vorm van samenwerken.

Bekijk alle toepassingen

Vraag een demo-account aan!

Ben je als school geinteresseerd in de mogelijkheden van Simulise? Je kunt met een demo-account alle mogelijkheden van Simulise zelf proberen.