Competentieprofiel voor studenten

Competentieprofiel voor studenten

Voor leerlingen van de middelbare school en studenten van het hoger onderwijs, kan een competentieprofiel een overzichtelijk hulpmiddel zijn.
In deze fase van hun leven weten jongeren niet goed wat ze moeten kiezen. Vooral omdat de keuzemogelijkheden eindeloos zijn als het gaat om studies en banen. Dit competentieprofiel is een goede wegwijzer voor de keuzes die studenten kunnen maken als het gaat om hun vervolgopleiding.

Wat is een competentieprofiel?

Een competentieprofiel geeft veel informatie over de competenties van een student, ofwel de kennis, het vermogen, de kwaliteiten, de vaardigheden en de talenten. Als al deze zaken goed in kaart zijn gebracht, ontstaat er veel duidelijkheid over het kiezen voor een vervolgstudie.

Competities worden vaak onderverdeeld in hard en soft skills. Hard skills zijn vaardigheden die een student tijdens een studie of stage ontwikkelt. Denk hierbij aan teksten schrijven, coderen, schilderen of logo’s maken. Soft skills zijn interpersoonlijke, emotionele en intellectuele vaardigheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld spreken voor een publiek, luisteren, coachen en gesprekken voeren. Op deze site vind je een voorbeeld van een competentieprofiel.

Vaardigheden
Rubrics

Samen met de leerlingen een competentieprofiel opstellen

Een competentieprofiel opstellen gebeurt bij veel instituten door middel van een test. Alleen zegt dit niet alles, want bij een eenmalige test gaat het vooral om een momentopname. Voor zowel studenten als docenten is het ook om de voortgang en vaardigheden van de student te monitoren over langere tijd.

Naast het maken van een competentieprofiel, bewaak je als docent de voortgang van een student via een digitaal portfolio. Hierin staan alle werkstukken die een leerling in de schoolgaande periode heeft gemaakt.

De inhoud van een digitaal portfolio

In het digitaal portfolio van Simulise kunnen leerlingen een competentieprofiel opstellen. Zij tonen de ontwikkeling van hun vaardigheden aan met de volgende modules binnen dit portfolio:

 • Loopbaanoriëntatie:
  Simulise laat studenten hun vaardigheden aantonen. Dit geldt ook voor de vaardigheden, waarmee zij zich kunnen oriënteren op hun eventuele baan voor in de toekomst. Het digitaal portfolio bevat standaard 30 opdrachten, die betrekking hebben op LOB.
 • Persoonlijke leerdoelen:
  In Simulise bepaalt de leerling zelf welke route hij neemt voor het ontwikkelen van zijn vaardigheden. Zelf leerdoelen bepalen en plannen zijn belangrijke vaardigheden die een student later in het leven nodig heeft.

 • Vaardigheden ontwikkelen:
  Als school kun je per leerroute voorwaarden instellen waar een werkstuk aan moet voldoen en wat belangrijk is als het gaat om de ontwikkeling van de vaardigheden.
 • Culturele en kunstzinnige vorming:
  Het portfolio biedt de studenten ruimte voor het tonen van de kunstzinnige ontwikkeling. Daarnaast kunnen medestudenten dit werk zien en zelfs likes en comments geven.

Daarnaast zijn er nog andere modules waarmee studenten een competentieprofiel kunnen opstellen. Denk hierbij aan ‘formatief evalueren’ of het maken van werkstukken voor het ‘Tweetalig Onderwijs’. Zo kun je als school samen met de leerling een competentieprofiel opstellen, die helder inzicht verschaft over de voortgang over een langer tijdsbestek.

Bekijk alle toepassingen

Vraag een demo-account aan!

Ben je als school geinteresseerd in de mogelijkheden van Simulise? Je kunt met een demo-account alle mogelijkheden van Simulise zelf proberen.