Steeds meer scholen kiezen Simulise.

Ze vertellen waarom...

Vraag een gratis demo aan

Alle verhalen...

Simulise is voor socialisatie en persoonsvorming

Naast leerlingen voorbereiden op het eindexamen, besteedt RSG Pantarijn in Wageningen ruim aandacht aan de drie doelen van het montessori-onderwijs: creativiteit, zelfstandigheid en maatschappelijke bewustwording. In het digitaal portfolio Simulise laten leerlingen hun ontwikkeling in deze montessoridoelen zien. Teamleider Froukje Boselie: ‘Leerlingen vullen het portfolio in zoals zij zelf willen. We stimuleren hen door een vergelijking te maken met een fotoboek: als je nu foto’s in je portfolio plaatst, kun je straks terugkijken op hoe je je van de brugklas tot aan het eindexamen hebt ontwikkeld.’

Froukje Boselie is teamleider van de derde klas havo/vwo en 4 vwo. Op Pantarijn gebruiken ze nu voor het tweede jaar Simulise – dit jaar in klas 1 en 2. Daar ging een pilotjaar aan vooraf. Op welke manier zet Pantarijn Simulise in? Froukje vertelt het in een interview.

Plusdocument
‘Het portfolio vormt de basis van het plusdocument dat we leerlingen straks bij het diploma willen geven. Daarmee willen we de brede ontwikkeling van leerlingen zichtbaar maken,’ vertelt Froukje. Leerlingen zijn vrij in de manier waarop ze het portfolio invullen, maar het actief invullen ervan wordt op Pantarijn wel gestimuleerd. In de Pantarijnweek mogen leerlingen bijvoorbeeld kiezen uit allerlei workshops en activiteiten die worden aangeboden. Leerlingen kunnen daarna in hun portfolio reflecteren op wat ze tijdens de workshop gedaan hebben, bijvoorbeeld door een reflectieopdracht te maken die de mentor in Simulise heeft geplaatst.

Wat betreft portfolio-opbouw zijn de mentoren van Pantarijn de spil. Zij stellen vragen met betrekking tot “wie ben je”, “wat kan je” en “wat wil je”. Froukje: ‘In de brugklas schrijven leerlingen een brief aan hun mentor. Dat is later heel leuk en leerzaam om terug te lezen, dus een goed voorbeeld van een opdracht die ze in hun portfolio kunnen plaatsen. Er zijn ook leerlingen die in hun portfolio laten zien wat ze buiten school aan activiteiten doen; ze plaatsen bijvoorbeeld een foto van de beker die ze hebben gewonnen bij een wielerwedstrijd.’

Pantarijn is van plan om elk schooljaar af te sluiten met een mini-plusdocument, waarop staat wat leerlingen in hun portfolio hebben geplaatst. ‘Op die manier willen we stimuleren dat leerlingen hun portfolio al in de onderbouw gaan vullen,’ aldus Froukje.

Rubrics en LOB
Pantarijn heeft bij elk montessoridoel - creativiteit, zelfstandigheid en maatschappelijke bewustwording - drie subdoelen geformuleerd en daar bijpassende rubrics voor gemaakt. Froukje: ‘Aan een opdracht kan een leerling dan een rubric koppelen waarmee hij zichzelf beoordeelt. Maar hij kan ook een klasgenoot of een mentor vragen om dit te doen.’

Volgend jaar wordt Simulise voor het eerst in de derde klas gebruikt, waar leerlingen Loopbaanoriëntatie- en begeleiding krijgen. ‘Dan is het gebruik van Simulise minder vrijblijvend,’ vindt Froukje. Alle leerlingen in klas 3 maken dan de LOB-opdrachten die in Simulise staan.

Invoeren van Simulise
We zijn met z’n allen nog goed aan het kijken hoe we het portfolio een plek geven in ons onderwijs. Het eigenaarschap ligt bij de leerling, maar aan de andere kant willen we wel stimuleren dat ze het gebruiken. Dat doen we door ervoor te zorgen dat we voor elk leerjaar activiteiten aanbieden die bijdragen aan een bredere ontwikkeling en dat er voor elk kind een aanbod is. Want dat is belangrijk. Ook geven we aan elke activiteit een kleur, zodat je ziet aan welk montessoridoel het bijdraagt,’ vertelt Froukje.

Pantarijn is blij dat Simulise vanaf volgend schooljaar ook beschikbaar is in Magister.me. Froukje: ‘Leerlingen hoeven dan niet meer apart in te loggen in Simulise. Daarnaast is het dan makkelijker om de scheiding aan te houden dat Magister.me bedoeld is voor de vakken en Simulise meer voor socialisatie en persoonsvorming.’

Vraag een demo-account aan!

Ben je als school geinteresseerd in de mogelijkheden van Simulise? Je kunt met een demo-account alle mogelijkheden van Simulise zelf proberen.