Microsoft

Simulise biedt integratie met Microsoft voor Single Sign On met het Microsoft Office 365 account van de school. Elke gebruiker met een Microsoft account van school kan dan inloggen op Simulise of hoeft niet meer in te loggen als men al bij Microsoft ingelogd is.

Ook is er integratie met Microsoft OneDrive. Hierdoor kunnen rechtstreeks vanuit Microsoft OneDrive bestanden in het portfolio worden geplaatst.

Google

Simulise biedt integratie met Google voor Single Sign On met het Google account van de school. Elke gebruiker met een Google account van school kan dan inloggen op Simulise of hoeft niet meer in te loggen als men al bij Google ingelogd is.

Ook is er integratie met Google Drive. Hierdoor kunnen rechtstreeks vanuit Google Drive bestanden in het portfolio worden geplaatst.

Kennisnet Entree

Simulise biedt integratie met Kennisnet Entree Federatie voor Single Sign On met het account van de school. Elke leerling met een school- of Kennisnet Entree account kan dan inloggen op Simulise of hoeft niet meer in te loggen als men al op school ingelogd is.

SURFConext

Simulise biedt integratie met SURFconext voor Single Sign On met het account van de school. Elke gebruiker met een account van school kan dan inloggen op Simulise of hoeft niet meer in te loggen als men al ingelogd is.

Datalimiet

Simulise heeft GEEN datalimiet voor het plaatsen van bestanden, video's of afbeeldingen. We vinden het belangrijker dat leerlingen een goed portfolio opbouwen dan dat we in de gaten moeten houden of iemand een limiet overschrijdt.

In overleg met scholen bepalen we wel een upload-limiet voor bijvoorbeeld video's. Dit is echter meer voor scholen van belang in verband met het eigen netwerk.

Privacy

Simulise verwerkt privacygevoelige of persoonlijk informatie.
Wij respecteren de privacy van bezoekers en gebruikers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze verwerkingen vinden plaats in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving stelt.

Lees ook onze privacy verklaring.

Simulise gebruikt de verwerkersovereenkomst die is opgesteld op basis van de voorwaarden die zijn overeengekomen in het privacy-convenant: www.privacyconvenant.nl

Beschikbaarheid

Simulise is eigenlijk altijd online. De afgelopen jaren zijn we altijd online en dus beschikbaar geweest. Echter je weet; het verleden is geen garantie voor de toekomst. Wel doen we natuurlijk alles om dat percentage hoog te houden.

Wil je het zeker weten en checken of Simulise wel online is, bekijk onze status pagina hier.

Vraag een demo-account aan!

Ben je als school geinteresseerd in de mogelijkheden van Simulise? Je kunt met een demo-account alle mogelijkheden van Simulise zelf proberen.