Doelgroep

"Simulise: inituitief voor leerlingen en docenten"

Leerlingen

Leerlingen vinden het leuk om een eigen omgeving te kunnen inrichten en te beheren. Niet alleen design en opmaak wordt zelf bepaald. Ook hoe men tot een resultaat komt wordt beschreven omdat anderen dit kunnen zien. Op een eigentijdse wijze leert de leerling hoe het is om te reflecteren, samen te werken en wat van belang is om te documenteren.

In het eigen portfolio verzamelen leerlingen bewijsstukken en uitwerkingen van opdrachten waar ze trots op zijn of die ze met anderen willen delen. Ook als de school wordt verlaten behouden ze het eigen portfolio. Wat ons betreft hun hele leven lang!


Leerlingen

Studenten

Studenten ontwerpen en vullen het portfolio om zichzelf optimaal te presenteren binnen de opleiding maar ook daarbuiten. Het Simulise portfolio blijft na de opleiding beschikbaar voor in een vervolgopleiding of voor sollicitaties naar de droombaan. Er is geen beter middel om te laten zien wie je bent dan een portfolio met daarin aantoonbare vaardigheden.

Het portfollio biedt je hiervoor alle mogelijkheden en blijft je gehele leven bij je. Het kan blijvend worden aangevuld met nieuwe ervaringen en vaardigheden.


Studenten

Docenten

Docenten hebben in Simulise mogelijkheden om leerlingen te coachen. Omdat leerlingen opdrachten in hun portfolio uitvoeren is het voor docenten inzichtelijk wat de stand van zaken is en kan tussentijds worden geholpen.

Docenten hebben een goed overzicht van de voortgang en de te beoordelen skills en competenties. De mogelijkheid om gedurende het leerproces als mentor te kunnen optreden werpt zijn vruchten af in het resultaat van de leerling. En nog fijner; de leerling leert dat het proces van leren misschien wel belangrijker is dan het resultaat.


Docent

ICT & Management

Met een portfolio werken kan een omslag betekenen in de manier van leren. De betrokkenheid van studenten bij het leerproces neemt hierdoor toe. De resultaten van het leren worden verhoogd, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Omdat het Simulise portfolio aansluit op de belevingswereld van de huidige scholieren is het enthousiasme onder studenten groot en de acceptatie is hoog. Scholen kunnen met Simulise eindelijk vaardigheden monitoren en inzichtelijk maken. En het leerproces aanpassen aan de mogelijkheden van de student.

Simulise wordt geleverd vanuit de Nederlandse, ISO gecertificeerde, 'cloud'. We bieden uitgebreide SLA's en onze beschikbaarheid is gegarandeerd. Op het gebied van privacy heeft Simulise richtlijnen die minimaal de wettelijke bepalingen volgen.

Natuurlijk sluiten we aan op SURFconext en de Kennisnet Federatie alsook op schooleigen systemen. Uitwisseling van data met AD of LDAP is standaard mogelijk.

Simulise biedt uitgebreide ondersteuning, zowel telefonisch als via e-mail.


Management