Learning in Motion

Alle hulp bij onderwijsvernieuwing!

Begeleiding bij onderwijsvernieuwing

Het onderwijs is altijd in beweging. Omdat de veranderingen in onze maatschappij erg hard gaan zoekt het onderwijs naar methodes om leerlingen meer op maat van dienst te zijn en goed voor te bereiden op de toekomst. Daarbij hoort het ontwikkelen van vaardigheden. En het inzichtelijk maken hiervan. Veel scholen willen het ontwikkelen vaardigheden een meer prominente plaats geven naast de ontwikkeling van kennis. Scholen willen bijvoorbeeld een plusdocument uitreiken naast het diploma waarop ook vaardigheden staan vermeld of willen werken met een portfolio om een overzicht te hebben waaraan leerlingen hebben gewerkt.

Ons samenwerkingspartners

begeleiding is mensenwerk en staat of valt met betrokkenheid. Daarom werken we samen met verschillende onderwijsbegeleiders. Ze zijn allen ook nog wekelijks actief als docent en hebben grote ervaring met het ondersteunen van scholen bij de invoering van ICT en vaardigheden in het onderwijs.
Alex Bouma
Alex Bouma
Co-Founder, CTO
Hans van Vlaanderen
Hans van Vlaanderen
Co-Owner, CEO