Leren met een portfolio!

Moet onze school niet meer met vaardigheden doen?
Hoe betrekken we leerlingen bij hun eigen leerproces?
Hoe maken we ons onderwijs toekomstbestendig?
Veel scholen worstelen met dit soort vragen. Een online portfolio biedt uitkomst.

Het Simulise portfolio is een persoonlijke, online omgeving waarin leerlingen en studenten alle werkstukken, foto's en video's kunnen bewaren. Daarnaast bewaren we alle ontwikkelde vaardigheden in elk portfolio.
De opmaak en invulling is geheel vrij in te richten en een leerling kan bepaalde onderdelen van het portfolio openbaar maken voor bijvoorbeeld een medeleerling of stagebegeleider. Na de opleiding kan het portfolio worden losgekoppeld van de school zodat de leerling het portfolio kan hergebruiken op een vervolgopleiding of in het werkzame leven.

Waar voldoet een goed portfolio aan?


Schrijf je in voor onze updates!

We informeren je over Simulise en andere ontwikkelingen
bijvoorbeeld rondom vaardigheden en het Plusdocument.

Wat kan Simulise voor jouw school betekenen?

Eigen levenslange kluis