Formatieve evaluatie

Formatief evalueren in Simulise

Simulise biedt de mogelijkheid om leerlingen op zichzelf te laten reflecteren en dit te vergelijken met de reflectie van de docent en verschillende anderen. In het portfolio staan verschillende rubrics die kunnen worden aangevuld met eigen rubircs en opdrachten om leerlingen eenvoudig een eigen oordeel te laten geven op ingeleverd werk. Met de verschillende feedback, feed-forward en 360 graden feedback mogelijkheden maken het beeld voor de leerling compleet.

De standaard is dat leerlingen zichzelf beoordelen, inclusief een korte beschrijving van wat er goed ging en wat er nog beter kan. Vervolgens kunnen anderen worden gevraagd hen te beoordelen. Altijd zal ook een docent de beoordeling autoriseren. Echter ook ouders, stagebegeleiders of andere leerlingen en studenten kunnen door de leerling worden uitgenodigd om een project en de ontwikkeling daarbinnen te bekijken.

Alles is erop gericht op een eenvoudige manier en met respect voor de leerling te komen tot een beeld van het eigen kunnen. Het is niet per definitie zo dat voor elke vaardigheid een einddoel gehaald moet worden. Vaak geeft de evaluatie een beeld van de sterke en minder sterke kanten van een leerling. Hiermee is het voor leerlingen eenvoudiger een keuze te maken voor toekomstige opleidingen of carrieres.

Meer weten over Simulise? Meer informatie

Probeer Simulise zelf!

Eigen ontwerp

Als school bepaal je zelf welke competenties leerlingen moeten behalen. Er worden een ruime hoeveelheid vaardigheden standaard meegeleverd en deze zijn volledig aanpasbaar of aanvulbaar.

Eigen vaardigheden en rubrics

Standaard worden rubrics meegeleverd voor het vaststellen van de ontwikkeling van de brede vaardigheden. Als school kun je deze combineren met andere competenties die moeten worden gemeten zodat een goed beeld ontstaat van de leerling.

Badges en competentiediagrammen

Simulise gaat bij het vaststellen van het niveau van vaardigheden uit van badges. Je kunt badges halen bij het aantonen van een vaardigheid. Vaardigheden worden getoond in competentiediagrammen. Deze kan de school op maat inrichten.

Vaardigheden ontwikkelen

Simulise komt met een basispakket aan vaardigheden en rubrics die de school naar eigen inzicht kan aanpassen. Bestaande eindtermen kun je instellen als leerdoelen in het portfolio, opdrachten binnen het huidige curriculum kun je koppelen aan de vaardigheden in Simulise. Met de arrangeertool van Simulise kun je opdrachten of eindtermen inrichten voor specifieke groepen of individuele studenten. Zo kan elke portfolio-gebruiker zijn eigen leerroute volgen.

Per leerroute kun je verschillende uitgebreide voorwaarden instellen voor waar een werkstuk aan moet voldoen of bijvoorbeeld wat de start- en einddatum is. Simulise monitort de voortgang van een leerling daarbij nauwkeurig.

Anderen kozen al voor Simulise

'In Simulise komt alles bij elkaar. Het portfolio geeft een totaalbeeld van wat een leerling doet in het kader van zijn ontwikkeling.'
Karel Somers
Directeur van het Nuenens College

'Aan een diploma kun je niet zien waar de kracht ligt van een leerling en hoe zijn persoonlijke groei eruit ziet. Wij maken dat wél zichtbaar. Dat doen we in een persoonlijk portret in Simulise.'
Bas Leijen
Manager Onderwijs op De Nieuwste School

Vraag een demo-account aan!

Ben je als school geinteresseerd in de mogelijkheden van Simulise? Je kunt met een demo-account alle mogelijkheden van Simulise zelf proberen.