Iedereen zijn eigen portfolio.

Persoonlijk en overzichtelijk!

Wat is Simulise

Het Simulise portfolio is een online kluis waarin leerlingen en studenten alle werkstukken, video's en ander werk hun leven lang bewaren. Het portfolio is eigendom van de student en kan na de opleiding mee naar de volgende school. Ook als de student de arbeidsmarkt opstroomt blijft het portfolio gratis beschikbaar.

Het portfolio is beveiligd en afgesloten voor de buitenwereld tot de leerling delen openbaar maakt.

Eigen levenslange kluis

Hoe ziet het eruit?

De leerling bepaalt zelf hoe het portfolio wordt gebruikt en wat erin wordt opgeslagen. Vanuit het portfolio kunnen eenvoudig items aan opdrachten of eindtermen worden gekoppeld en ter beoordeling en reflectie worden aangeboden aan de docent of medestudenten.

Met het portfolio kun je ook blogs schrijven en categoriseren, je kunt zelf pagina's indelen en bepalen of deze voor anderen beschikbaar zijn. Als docent zie je direct welke items nieuw in het portfolio zijn geplaatst en welke behoren bij specifieke opdrachten of eindtermen.

Indeling

Wie heeft er toegang?

Het portfolio is beveiligd en afgesloten voor de buitenwereld tenzij de leerling delen openbaar maakt. De portfolio-eigenaar kan tot 4 externen uitnodigen om mee te kijken. Zo kunnen naast de docent ook ouders, stagebegeleiders of vrienden actief meedoen in het leerproces door reacties te plaatsen op werkstukken en te reflecteren op het gemaakte werk.

Ook kunnen portfolio-eigenaren derden uitnodigen op speciaal gearrangeerde pagina's. Zo wordt het portfolio een bijzonder CV waarmee de student zichzelf optimaal kan presenteren voor een opleiding, stage of vacature.

Openbaar maken

Wat is de Social Stream?

De social stream toont artikelen in de portfolio's van andere leerlingen. Zo krijgen leerlingen inzicht in de artikelen en items in de portfolio's van anderen en kunnen ze op elkaar reageren en anderen motiveren. Het sociale element zorgt er dus voor dat iedere gebruiker binnen de community een bijdrage leveren aan de leerprocessen van een ander. Ervaringen worden gedeeld en de gebruikers worden uitgenodigd deel te nemen aan deze unieke vorm van samenwerken.

Social stream