Iedereen zijn eigen portfolio.

Persoonlijk en overzichtelijk!

Wat is Simulise

Het Simulise digitaal portfolio is een online kluis waarin leerlingen en studenten alle werkstukken, video's en ander werk hun leven lang bewaren. Het portfolio is eigendom van de student en kan na de opleiding mee naar de volgende school. Ook als de student de arbeidsmarkt opstroomt blijft het digitaal portfolio gratis beschikbaar.

Het portfolio is beveiligd en afgesloten voor de buitenwereld tot de leerling delen openbaar maakt.

Eigen levenslange kluis

Hoe ziet het eruit?

De leerling bepaalt zelf hoe het portfolio wordt gebruikt en wat erin wordt opgeslagen. Vanuit het digitaal portfolio kunnen eenvoudig items aan opdrachten of eindtermen worden gekoppeld en ter beoordeling en reflectie worden aangeboden aan de docent of medestudenten.

Met het portfolio kun je ook blogs schrijven en categoriseren, je kunt zelf pagina's indelen en bepalen of deze voor anderen beschikbaar zijn. Als docent zie je direct welke items nieuw in het portfolio zijn geplaatst en welke behoren bij specifieke opdrachten of eindtermen.

Indeling

Basis voor Plusdocument

Het portfolio is eigenlijk één groot plusdocument. Omdat leerlingen het hun leven lang mogen blijven gebruiken kunnen ze ten allen tijde eigen selecties maken van wat ze willen delen met anderen. Echter ook als school wil je een selectie; datgeen dat je meegeeft bij afstuderen en waaruit blijkt wat leerlingen naast de standaardschoolactiviteiten hebben gedaan. En hoe ze zich hebben ontwikkeld.
Simulise maakt dat makkelijk door de school een eigen Plusdocument te laten maken in het portfolio van de leerling. Dit Plusdocument kan worden ingevuld door zowel school als de leerling en kan direct worden geprint op een sjabloon van de school.

Het Plusdocument wordt hiermee een stuk veelzijdiger en veel eenvoudiger te maken voor scholen.

Plusdocument

Wat is de Social Stream?

De social stream toont artikelen in de portfolio's van andere leerlingen. Zo krijgen leerlingen inzicht in de artikelen en items in de portfolio's van anderen en kunnen ze op elkaar reageren en anderen motiveren. Het sociale element zorgt er dus voor dat iedere gebruiker binnen de community een bijdrage leveren aan de leerprocessen van een ander. Ervaringen worden gedeeld en de gebruikers worden uitgenodigd deel te nemen aan deze unieke vorm van samenwerken.

Social stream