Het meeste leer je van anderen als je samenwerkt!

We maken samenwerken leuk en eenvoudig met social media op school.

Social community

Het Simulise portfolio is voor leerlingen een plek waar alle werkstukken, video's en andere materialen hun leven lang kunnen worden bewaard. Het portfolio is gekoppeld aan zijn eigenaar en het kan van school naar school worden meegenomen. Ook als school wordt ingewisseld voor werk blijft het portfolio beschikbaar.

Het portfolio is beveiligd en afgesloten voor de buitenwereld tot de eigenaar delen openbaar maakt.

Social media

De leerling bepaalt zelf hoe het portfolio wordt gebruikt. En welke materialen erin worden opgeslagen. Vanuit het portfolio kunnen eenvoudig items aan opdrachten of eindtermen worden gekoppeld en ter beoordeling en reflectie worden aangeboden.

Het portfolio kent mogelijkheden voor blog-categorien, kan zelf pagina's indelen en bepalen of deze voor anderen beschikbaar zijn. We hebben het voor docenten eenvoudig gemaakt om te zien welke items nieuw in het portfolio zijn geplaatst en welke behoren bij specifieke opdrachten of eindtermen.

Informeel

Elke leerling kan tot 4 externen uitnodigen om mee te kijken in zijn portfolio. Ouders, stagebegeleiders of vrienden kunnen actief participeren in het leerproces door reacties te plaatsen op (concept)stukken in het portfolio of een reflectie te plaatsen op opgeleverde stukken.

Ook kunnen leerlingen derden uitnodigen op speciaal gearrangeerde pagina's. Hiermee kunnen ze zichzelf optimaal presenteren voor een specifieke opleiding, stage of vacature.