Tonen, waarderen, maken en samenwerken.

Volledig ingericht voor het onderwijs van nu.

Portfolio

Het Simulise portfolio biedt leerlingen en studenten een eigen, online omgeving waarin ze alle werkstukken, foto's en video's bewaren. De opmaak en invulling is geheel vrij in te richten en je kunt onderdelen van het portfolio openbaar maken. Na de opleiding kan het portfolio worden losgekoppeld van de school zodat de student het portfolio kan hergebruiken op een vervolgopleiding of in het werkzame leven.


Portfolio feature

Rubrics

Simulise biedt verschillende soorten rubrics aan. Deze zijn door de school zelf samen te stellen.

Rubrics kunnen eenvoudig zelf worden ingericht en voorzien van badges of niveaus. Rubrics kunnen eenvoudig aan opdrachten of eindtermen worden gekoppeld. Ze worden bij toekenning gekoppeld aan de items in het portfolio van de leerling of student. Een totaal overzicht van getoonde vaardigheden wordt in spinnenwebdiagrammen getoond in het profiel van de student.


Rubrics feature

Opdrachten

Docenten kunnen zelf opdrachten ontwikkelen in een geavanceerde arrangeertool. De opdrachten kunnen worden gekoppeld aan rubrics, bijvoorbeeld voor de 21st Century Skills. Opdrachten worden voorzien van voorwaarden en criteria. Opdrachten kunnen onderdeel uitmaken van een lesplan of leerroute. Studenten ontwikkelen binnen een opdracht vaardigheden zoals de 21st Century Skills.

Docenten houden overzicht van de voortgang binnen een leerroute, van een individuele opdracht en van de ontwikkeling van vaardigheden. Vaardigheden die worden toegekend kunnen voorzien worden van een niveau en een badge. Ingeleverde opdrachten kunnen op plagiaat worden gecontroleerd.


Assignment feature

Social Community

De Social Community is een schooleigen social media platform in Simulise. Elke student heeft toegang tot deze community en kan statusupdates plaatsen. De belangrijkste input van de community komt vanuit de individuele portfolio's. Alle artikelen in een portfolio kunnen rechtstreeks worden geplaatst in de news-stream van de community.

Iedere gebruiker kan binnen de community een bijdrage leveren aan de leerprocessen van een andere student. Zelfsturend, reflecterend leren en werken worden in de community volledig ondersteund. Ervaringen worden gedeeld en de gebruikers worden uitgenodigd deel te nemen aan deze unieke vorm van samenwerken.


Social community feature