This page is not available in your language (yet), we are working on it! Below is the page rendered in dutch.

Ontwikkeling in beeld.

Start direct je gratis demo!

Formatief evalueren

Simulise biedt verschillende feedback, feed-forward en 360 graden feedback mogelijkheden. De standaard is dat leerlingen zichzelf eerst beoordelen, inclusief een korte beschrijving van wat er goed ging en wat er nog beter kan. Vervolgens kunnen anderen worden gevraagd hen te beoordelen. Altijd zal ook een docent de beoordeling autoriseren. Echter ook ouders, stagebegeleiders of andere leerlingen en studenten kunnen door de leerling worden uitgenodigd om een project en de ontwikkeling daarbinnen te beschrijven.

Alles is erop gericht op een eenvoudige manier en met respect voor de leerling te komen tot een beeld van het eigen kunnen. Het is niet per definitie zo dat voor elke vaardigheid een einddoel gehaald moet worden. Vaak geeft de evaluatie een beeld van de sterke en minder sterke kanten van een leerling. Hiermee is het voor leerlingen eenvoudiger een keuze te maken voor toekomstige opleidingen of carrieres.

360 reviews
Persoonlijke leerdoelen

Persoonlijke leerdoelen

Plannen is één van de belangrijkste vaardigheden die elke student ook later in het leven nodig zal hebben. In Simulise kiest de leerling daarom zelf welke route hij neemt voor het ontwikkelen van zijn vaardigheden.

De school zet opdrachten klaar of ontwikkelt deze samen met de leerling. De school kan voorwaarden stellen aan de opdrachten en een leerroute zo inrichten dat leerlingen zelf een planning moeten maken. Zo'n planning kan de school ook deels van de leerling overnemen.

Vaardigheden ontwikkelen

Simulise komt met een basispakket aan vaardigheden en rubrics die de school naar eigen inzicht kan aanpassen. Bestaande eindtermen kun je instellen als leerdoelen in het portfolio, opdrachten binnen het huidige curriculum kun je koppelen aan de vaardigheden in Simulise. Met de arrangeertool van Simulise kun je opdrachten of eindtermen inrichten voor specifieke groepen of individuele studenten. Zo kan elke portfolio-gebruiker zijn eigen leerroute volgen.

Per leerroute kun je verschillende uitgebreide voorwaarden instellen voor waar een werkstuk aan moet voldoen of bijvoorbeeld wat de start- en einddatum is. Simulise monitort de voortgang van een leerling daarbij nauwkeurig.

Vaardigheden

Request your free demo now!

And try Simulise for 4 weeks!