This page is not available in your language (yet), we are working on it! Below is the page rendered in dutch.

Inzicht in wie je bent en wat je kunt.

Start direct je gratis demo!

Loopbaanoriëntatie

Simulise laat leerlingen en studenten hun vaardigheden aantonen. Ook de vaardigheden die nodig zijn om een goede Loopbaanoriëntatie te doen. Gezamenlijk met brede vaardigheden geeft dat een beeld van je kunnen en je mogelijkheden. Daarom levert Simulise standaard uitgebreide rubrics mee voor de vijf Loopbaanvaardigheden die Dr. Marinka Kuijpers heeft uitgewerkt. Deze vaardigheden worden bij elkaar gebracht in een overzichtelijk competentiediagram van alle LOB vaardigheden.

Simuilise bevat daarnaast ruim 30 opdrachten die betrekking hebben op LOB. Deze opdrachten worden standaard meegeleverd en kunnen zo woerden gebruikt of naar eigen wens worden aangepast.

Lees ook onze blog over LOB

Layout

Tweetalig onderwijs

Op dit moment volgen ruim 36.000 leerlingen in Nederland (Bron: Nuffic) tweetalig onderwijs (TTO). TTO scholen krijgen accreditatie van Nuffic. Onder meer de verslaglegging en vastlegging van activiteiten en projecten moet zijn geborgd in een portfolio. Het portfolio moet alle activiteiten die zijn gedaan op het gebied van TTO en internationalisering bevatten. Ook de verschillende competenties, 48 tot 72 stuks - afhankelijk van het onderwijsniveau - moeten worden vastgesteld en bewaard in het portfolio.

Simulise biedt een portfolio voor leerlingen waarin al deze bewijsstukken, die nodig zijn voor tweetalig onderwijs, overzichtelijk kunnen worden bewaard. Het portfolio biedt alle rubrics en competenties voor tweetalig onderwijs en laat in overzichtelijke diagrammen de voortgang van leerlingen zien.
Het portfolio wordt eigendom van de leerling en mag ook na de schoolperiode verder worden gebruikt op een vervolgopleiding.

Dé basis voor het Plusdocument

Het portfolio is eigenlijk één groot Plusdocument. Omdat leerlingen het hun leven lang mogen blijven gebruiken kunnen ze ten allen tijde eigen selecties maken van wat ze willen delen met anderen. Echter ook als school wil je een selectie maken; datgeen dat je meegeeft bij afstuderen en waaruit blijkt wat leerlingen naast de standaardschoolactiviteiten hebben gedaan. En hoe ze zich hebben ontwikkeld.
Simulise maakt dat makkelijk door de school een eigen Plusdocument te laten maken in het portfolio van de leerling. Dit Plusdocument kan worden ingevuld door zowel school als de leerling en kan direct worden geprint op een sjabloon van de school.

Het Plusdocument wordt hiermee een stuk veelzijdiger en veel eenvoudiger te maken voor scholen.

Het Plusdocument in de praktijk

Plusdocument

Request your free demo now!

And try Simulise for 4 weeks!