Blog

Stay informed of all developments within Simulise!

Ask for a demo

Simulise sluit goed aan bij ons toekomstgerichte onderwijs

By Hans van Vlaanderen — 7 Jun

In België is het onderwijs aan 12- tot 18-jarigen iets anders georganiseerd dan in Nederland. Het secundair onderwijs, zoals het voortgezet onderwijs in België wordt genoemd, bestaat uit drie graden die elk twee leerjaren duren.

Read more

Simulise is voor socialisatie en persoonsvorming

By Hans van Vlaanderen — 6 Jun

Simulise is als een fotoboek. Als je er nu van alles in plaatst, kun je straks terugbladeren en zien hoe je je in de loop der jaren hebt ontwikkeld.

Read more

Met Simulise leren studenten ook van elkaar’

By Hans van Vlaanderen — 3 Jun

Marlene van Heel-Bradbury is docent Engels en Interculturele vaardigheden aan de Zuyd Hogeschool. Komend schooljaar gaan haar studenten met een opdracht naar het buitenland. Daarvan doen ze verslag in het digitale portfolio Simulise.

Read more

Het portret in Simulise is een deel van ons diploma

By Hans van Vlaanderen — 15 Mar

Bij de Nieuwste School zijn leerlingen eigenaar van hun leerproces en is het uitgangspunt ‘verwondering’. Het digitale portfolio Simulise wordt op de Nieuwste School als instrument gebruikt.

Read more

Iedereen wil een levenslang digitaal portfolio

By Hans van Vlaanderen — 10 Mar

We zijn met Simulise gestart met de gedachte om een digitaal platform te ontwikkelen waarop kinderen, studenten en volwassenen een portfolio kunnen opbouwen dat van hén is. Een portfolio dat je leven lang meegaat.

Read more

De stagiaires van de Hotelschool zien elkaar maanden niet.

By Hans van Vlaanderen — 1 Jan

De stagiaires van de Hotelschool Maastricht zien elkaar maanden niet. Met Simulise houden ze contact.

Read more

A Roland Holst College werkt met 21e eeuwse vaardigheden.

By Hans van Vlaanderen — 10 Jan, 2018

Onze school is al een flinke tijd bezig met vaardigheden in het algemeen en met 21st century skills in het bijzonder.

Read more

De Nieuwste School is vooruitstrevend

By Hans van Vlaanderen — 10 Jan, 2017

Onze school werkt vanuit een bijzondere filosofie, namelijk: verwondering brengt je verder. Dat betekent dat leerlingen het beste leren wanneer ze intrinsiek gemotiveerd zijn.

Read more

Frits Philips lyceum is de brainport school!

By Hans van Vlaanderen — 10 Jan, 2017

Het Frits Philips Lyceum in Eindhoven leidt leerlingen op om zichzelf in de 21e eeuw te kunnen ontplooien.

Read more

Request your free demo now!

And try Simulise for 4 weeks!