De vele toepassingen

van Simulise

Probeer Simulise vrijblijvend!

Alles kan met het digitaal portfolio

Scholen gebruiken het digitaal portfolio voor verschillende toepassingen. Van LOB tot het ontwikkelen van vaardigheden en van Tweetalig onderwijs tot het Plusdocument

Loopbaanoriëntatie

Simulise laat leerlingen en studenten hun vaardigheden aantonen. Ook de vaardigheden die nodig zijn om een goede Loopbaanoriëntatie te doen. Gezamenlijk met brede vaardigheden geeft dat een beeld van je kunnen en je mogelijkheden. Daarom levert Simulise standaard uitgebreide rubrics mee voor de vijf Loopbaanvaardigheden die Dr. Marinka Kuijpers heeft uitgewerkt. Deze vaardigheden worden bij elkaar gebracht in een overzichtelijk competentiediagram van alle LOB vaardigheden.

Simulise bevat daarnaast ruim 30 opdrachten die betrekking hebben op LOB. Deze opdrachten worden standaard meegeleverd en kunnen zo worden gebruikt of naar eigen wens worden aangepast.

Lees meer over LOB in Simulise

Persoonlijke leerdoelen

Persoonlijke leerdoelen

Zelf leerdoelen bepalen en plannen zijn een paar van de belangrijkste vaardigheden die elke leerling ook later in het leven nodig zal hebben. In Simulise kiest de leerling daarom zelf welke route hij neemt voor het ontwikkelen van zijn vaardigheden.

De school zet opdrachten klaar of ontwikkelt deze samen met de leerling. De school kan voorwaarden stellen aan de opdrachten en een leerroute zo inrichten dat leerlingen zelf een planning moeten maken. Zo'n planning kan de school ook deels van de leerling overnemen.

Lees meer over leerdoelen in Simulise

Vaardigheden ontwikkelen

Simulise komt met een basispakket aan vaardigheden en rubrics die de school naar eigen inzicht kan aanpassen. Bestaande eindtermen kun je instellen als leerdoelen, opdrachten binnen het huidige curriculum kun je koppelen aan de vaardigheden in Simulise. Met de arrangeertool van Simulise kun je opdrachten of eindtermen inrichten voor specifieke groepen of individuele studenten. Zo kan elke leerling zijn eigen leerroute volgen.

Per leerroute kun je verschillende uitgebreide voorwaarden instellen waar een werkstuk aan moet voldoen. Simulise monitort de voortgang van een leerling daarbij nauwkeurig.

Lees meer over vaardigheden ontwikkelen

Vaardigheden
Culturele en kunstzinnige vorming

Culturele en kunstzinnige vorming

Culturele en Kunstzinnige vorming (CKV) krijgt door het digitaal portfolio van Simulise een betere plaats in de ontwikkeling van de leerling. Leerlingen kunnen eenvoudig alle kunstvormen opnemen in het portfolio en hun werk delen met anderen, binnnen én buiten de school. Ook kunnen ze eenvoudig commentaar of likes ophalen voor het gemaakte werk.

En omdat leerlingen het digitaal portfolio levenslang mogen blijven gebruiken kan altijd worden teruggekeken naar de ontwikkeling van de eigen kunstvormen.

Lees meer over CKV in Simulise

Talentontwikkeling

Wij bieden scholen de mogelijkheid om de talentontwikkeling van individuele leerlingen bij te houden. Dit doen wij door het gebruik van en de inzage in een digitaal portfolio. Elke leerling is anders en daarom biedt Simulise veel mogelijkheden om individuele opdrachten te verstrekken.

Met de handige arrangeertool van Simulise kun je opdrachten of eindtermen inrichten voor specifieke groepen of individuele studenten. Zo kan elke gebruiker van het digitaal portfolio zijn eigen leerroute volgen. Met dit digitaal portfolio maken wij individuele talentontwikkeling mogelijk.

Hoe leg je talenten vast?

Talenten
Competentieprofielen

Competentieprofielen

Een competentieprofiel opstellen gebeurt bij veel instituten door middel van een test. Alleen zegt dit niet alles, want bij een eenmalige test gaat het vooral om een momentopname. Voor zowel studenten als docenten is het ook om de voortgang en vaardigheden van de student te monitoren over langere tijd.

Naast het maken van een competentieprofiel, bewaak je als docent de voortgang van een student via een digitaal portfolio. Hierin staan alle werkstukken die een leerling in de schoolgaande periode heeft gemaakt.

Meer over competentieprofielen

Formatief evalueren

Simulise biedt verschillende feedback, feed-forward en 360 graden feedback mogelijkheden. De standaard is dat leerlingen zichzelf eerst beoordelen, inclusief een korte beschrijving van wat er goed ging en wat er nog beter kan. Vervolgens kunnen anderen worden gevraagd hen te beoordelen. Altijd zal ook een docent de beoordeling autoriseren. Echter ook ouders, stagebegeleiders of andere leerlingen en studenten kunnen door de leerling worden uitgenodigd om een project en de ontwikkeling daarbinnen te beschrijven.

Alles is erop gericht op een eenvoudige manier en met respect voor de leerling te komen tot een beeld van het eigen kunnen. Het is niet per definitie zo dat voor elke vaardigheid een einddoel gehaald moet worden. Vaak geeft de evaluatie een beeld van de sterke en minder sterke kanten van een leerling. Hiermee is het voor leerlingen eenvoudiger een keuze te maken voor toekomstige opleidingen of carrieres.

Lees meer over formatief evalueren

360 reviews
Hoe ziet het portfolio eruit

Tweetalig onderwijs

Op dit moment volgen ruim 36.000 leerlingen in Nederland (Bron: Nuffic) tweetalig onderwijs (TTO). TTO scholen krijgen accreditatie van Nuffic. Onder meer de verslaglegging en vastlegging van activiteiten en projecten moet zijn geborgd in een portfolio. Het portfolio moet alle activiteiten die zijn gedaan op het gebied van TTO en internationalisering bevatten. Ook de verschillende competenties, 48 tot 72 stuks - afhankelijk van het onderwijsniveau - moeten worden vastgesteld en bewaard in het portfolio.

Simulise biedt een portfolio voor leerlingen waarin al deze bewijsstukken, die nodig zijn voor tweetalig onderwijs, overzichtelijk kunnen worden bewaard. Het portfolio biedt alle rubrics en competenties voor tweetalig onderwijs en laat in overzichtelijke diagrammen de voortgang van leerlingen zien.
Het portfolio wordt eigendom van de leerling en mag ook na de schoolperiode verder worden gebruikt op een vervolgopleiding.

Lees meer over TTO in Simulise

Dé basis voor het Plusdocument

Het portfolio is eigenlijk één groot Plusdocument. Omdat leerlingen het hun leven lang mogen blijven gebruiken kunnen ze ten allen tijde eigen selecties maken van wat ze willen delen met anderen. Echter ook als school wil je een selectie maken; datgeen dat je meegeeft bij afstuderen en waaruit blijkt wat leerlingen naast de standaardschoolactiviteiten hebben gedaan. En hoe ze zich hebben ontwikkeld.
Simulise maakt dat makkelijk door de school een eigen Plusdocument te laten maken in het portfolio van de leerling. Dit Plusdocument kan worden ingevuld door zowel school als de leerling en kan direct worden geprint op een sjabloon van de school.

Het Plusdocument wordt hiermee een stuk veelzijdiger en veel eenvoudiger te maken voor scholen.

Het Plusdocument in de praktijk

Plusdocument

Vraag een demo-account aan!

Ben je als school geinteresseerd in de mogelijkheden van Simulise? Je kunt met een demo-account alle mogelijkheden van Simulise zelf proberen.