Gepersonaliseerd leren in Simulise.

Start direct je gratis demo!

Gepersonaliseerd leren

Simulise komt met een handig basispakket aan vaardigheden en rubrics die de school naar eigen inzicht kan aanpassen. Bestaande eindtermen kun je instellen als leerdoelen in het portfolio, opdrachten binnen het huidige curriculum kun je koppelen aan de vaardigheden in Simulise. Met de handige arrangeertool van Simulise kun je opdrachten of eindtermen inrichten voor specifieke groepen of individuele studenten. Zo kan elke portfolio-gebruiker zijn eigen leerroute volgen.

Per leerroute kun je verschillende uitgebreide voorwaarden instellen voor waar een werkstuk aan moet voldoen of bijvoorbeeld wat de start- en einddatum is. Simulise monitort de voortgang van een leerling daarbij nauwkeurig.

Plannen

Zelf plannen in je portfolio

Plannen is één van de belangrijkste vaardigheden die elke student ook later in het leven nodig zal hebben. In Simulise kiest de leerling daarom zelf welke route hij neemt voor het ontwikkelen van zijn vaardigheden. De school zet opdrachten klaar of ontwikkelt deze samen met de leerling. De school kan voorwaarden stellen aan de opdrachten en een leerroute zo inrichten dat leerlingen zelf een planning moeten maken. Zo'n planning kan de school ook deels van de leerling overnemen.

Voorwaarden en eisen

Een leerling kan zelf zijn leerroute kiezen, maar natuurlijk wel binnen de door school gestelde kaders. Per opdracht kan de school daarom allerlei voorwaarden toevoegen. Voorwaarden bepalen bijvoorbeeld wanneer er met opdrachten kan worden gestart, wat de uiterste inleverdatum is of waaraan een werkstuk precies moet voldoen. Zelfs de omvang en ook de wijze van samenwerking kunnen vooraf worden opgegeven.

Voorwaarden
Plagiaat

Op plagiaat controleren

Door het gemak waarmee stukken vanaf het internet kunnen worden 'hergebruikt' is het voor sommige stukken noodzakelijk om deze op plagiaat te kunnen controleren. Simulise heeft hiervoor het plagiaatcontrolesysteem van Urkund volledig geintegreerd in haar portfolio. Urkund scant bijna alle soorten bestanden, inclusief de blogs in Simulise, op plagiaat en rapporteert de 'hergebruikte' delen, inclusief bronvermelding, aan de docent.

Bekijk alle toepassingen

Vraag een demo-account aan!

Ben je als school geinteresseerd in de mogelijkheden van Simulise? Je kunt met een demo-account alle mogelijkheden van Simulise zelf proberen.

])